Επίκουρος

Κοινωνική Μέριμνα και Αρωγή για τη στήριξη, τη γεφύρωση και τη συνοχή των παιδιών, των νοημόνων και των σοφών γερόντων, προκειμένου να δημιουργηθεί μία βιώσιμη, ισορροπημένη, ζυγιασμένη, σταθερή, αλληλέγγυα κοινωνία, δομώντας το πέρασμα που οδηγεί στο ρεαλισμό της ουτοπίας, μέσω της πνευματικής καλλιέργειας, της ανάπτυξης της ηθικής και της συναισθηματικής νοημοσύνης και της εξέλιξης των “Αξιών” της εμπιστοσύνης, του σεβασμού, της ειλικρίνειας, της κατανόησης, της στήριξης, της ισορροπίας, του ζυγιάσματος, της σταθερότητας, της ενσυναίσθησης.

τηλ 21 3042 7012
info@epicurus.social
http://www.epicurus.social

Did you like this? Share it: