Επιβιώνω

Η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι – σύμφωνα με τους νόμους του κράτους – η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας στους τομείς του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της οικολογίας, της εκπαίδευσης, τις παροχές κοινής ωφέλειας.

Επίσης η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων.

Στο καταστατικό μας έχουμε συμπεριλάβει πολλές δραστηριότητες (πχ. παραγωγή διάθεση αγροτικών, πτηνοτροφικών προϊόντων), τις οποίες θα ενεργοποιούμε ανάλογα με τις δυνατότητές μας. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται πολλά και δραστήρια μέλη. Για αρχή θα λειτουργήσουμε ένα παραδοσιακό καφεπαντοπωλείο, στη Δραγατσανίου και Σπαπ, όπου είναι και η έδρα της ΚΟΙΝΣΕΠ. Επίσης θα ξεκινήσουμε την ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων μέσω των μελών μας.

Τέλος στοχεύουμε στην συνένωση κυρίως μικροαγροτών ώστε να μπορούν να μεταποιούν τα προϊόντα τους, να τα συσκευάζουν και να τα πωλούν σε αγορές (εσωτερικού και εξωτερικού), ει δυνατόν χωρίς μεσάζοντες. Αυτό μπορεί να γίνει απευθυνόμενοι κυρίως σε άλλους συνεταιρισμούς.

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο καταστατικό μας είναι:

α) παραγωγή αγροτικών – κτηνοτροφικών – πτηνοτροφικών προϊόντων
β) μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
γ) διάθεση – εμπορεία αγροκτηνοτροφικών προϊόντων σε απλή ή μεταποιημένη μορφή
δ) προμήθεια από παραγωγούς προϊόντων σε απλή ή μεταποιημένη μορφή και διάθεση – εμπορεία τους
ε)παραγωγή και διάθεση – εμπορεία προϊόντων χειροτεχνίας ή οικοτεχνίας
στ) ίδρυση πρατηρίων ή καταστημάτων μη εξαιρουμένων και των διαδικτυακών, διάθεσης – εμπορίας των προϊόντων αυτών
ζ) δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση καφενείου και παντοπωλείου (παραδοσιακό καφεπαντοπωλείο)
η) διοργάνωση εκθέσεων προβολής των παραπάνω προϊόντων καθώς και της τοπικής παραγωγής, παράδοσης, ιστορίας και πολιτισμού
θ) διοργάνωση εκπαιδεύσεων επάνω στους τρόπους παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, τη λαϊκή παράδοση, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τη μεταποίηση προϊόντων, την οικολογική ευαισθητοποίηση
ι) ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικών δομών (θέατρο, κινηματογράφο, πολιτιστική λέσχη, βιβλιοθήκη) και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
κ) ίδρυση και λειτουργία οικοτουριστικών και αγροτουριστικών δομών, διοργάνωση εκδρομών και περιηγήσεων οικολογικού, πολιτιστικού, αγροτουριστικού και θρησκευτικού χαρακτήρα
λ) διαχείριση ανακυκλώσιμων αγαθών που συγκεντρώνει σε συμφωνία με τα μέλη της και από τα μέλη της
μ) συλλογή και εμπορεία ανακυκλώσιμων υλικών και των παραγώγων τους
ν) κομποστοποίηση οργανικών υλικών και εμπορεία παραγώγων της
ξ) επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων και εμπορεία παραγώγων τους.

+30 6932452111
epiviono@gmail.com
https://epiviono.wordpress.com