Ερίβωλος Φθία

Η ονομασία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης προέρχεται από αρχαίο στίχο της Ιλιάδας του Ομήρου και σημαίνει καρποφόρα Φθία. (Συνοδεύεται μάλιστα συχνά και από άλλο επίθετο που μεταφράζεται ως τροφός ηρώων). Με την συγκεκριμένη αρχαία επική έκφραση γίνεται αναφορά στην περιοχή της Φθιώτιδας. Βασική αρχή μας είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της περιοχής μας και της ευρύτερης Περιφέρειας σε θέματα που αφορούν στον άνθρωπο.

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Η Κοιν.Σ.Επ. «Ερίβωλος Φθία» δραστηριοποιείται στα ακόλουθα:

Στην ενεργό συμβολή, στην προβολή και διάδοση του φίλαθλου πνεύματος και του «ευ αγωνίζεσθαι»
Στη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων μικρής και μεγάλης εμβέλειας εντός και εκτός της έδρας του συνεταιρισμού.
Στη συνεργασία και επικοινωνία με άλλα νομικά πρόσωπα, σωματεία και οργανώσεις και στην ανάληψη δραστηριοτήτων για την προώθηση και επίτευξη των κοινών τους σκοπών.
Στην καλλιέργεια αθλητικής παιδείας στους νέους της πόλης καθώς και στην παροχή δυνατοτήτων ενασχόλησης με δρομικά αθλήματα
Καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και ευαισθησίας με σκοπό την προστασία του οικοσυστήματος αλλά και του περιβάλλοντος
Στην οργάνωση δραστηριοτήτων, στην εκπόνηση μελετών και στην αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέτρου με στόχο τη βελτίωση του πολιτισμικού – αθλητικού επιπέδου
Παροχή εθελοντικής εργασίας και στην επίδειξη πνεύματος συνεισφοράς και αλληλεγγύης για την στήριξη και πραγματοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Διευθ.: Λ. Καλυβίων 76 – Λαμία
email: lamiarun@gmail.com
website: http://lamiarunfestival.gr
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Τηλέφωνο: +30 69367 63626

Did you like this? Share it: