Εστιάδες

«ΟΙ ΕΣΤΙΑΔΕΣ» είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο εδρεύει στον Δήμο Ηλιούπολης, ιδρύθηκε βάσει του Ν. 4019/11 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 216/τ.Α’/30.9.2011) και παρέχει προηγμένα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας κατ’ οίκον, με τη συνεργασία διακεκριμένων επαγγελματιών, ιατρών, νοσηλευτών και οικογενειακών φροντιστών.

Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με αριθμό μητρώου Γ00280/2013 και αντικείμενο δραστηριότητας την επιδίωξη συλλογικού οφέλους και εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Η Κοιν.Σ.Επ. «ΕΣΤΙΑΔΕΣ» παρέχει μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που αναλύονται παρακάτω:

Κατ’ Οίκον Φροντίδα Ηλικιωμένων, ΑμεΑ και Χρονίως Πασχόντων
Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία και των χρονίως πασχόντων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Εξειδικεύεται δε, στις παρακάτω υπηρεσίες:

Κοινωνική Στήριξη
Νοσηλευτική Φροντίδα
Οικιακή Φροντίδα
Ψυχοσυναισθηματική στήριξη

Πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»
Η Κοιν.Σ.Επ «ΕΣΤΙΑΔΕΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4052/2012, έχει συνάψει ειδική σύμβαση, ως πιστοποιημένος πάροχος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας σε ωφελούμενους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε Νήπια, Παιδιά και Παιδιά ΑμεΑ
Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η εμπλοκή των λιλιπούτειων κατοίκων και των γονέων τους στα δρώμενα της πόλης που κατοικούν αναπτύσσοντας το τρίπτυχο:

Μαθαίνω, Εκφράζομαι, Δημιουργώ

Φύλαξη
Δημιουργική Απασχόληση
Υποστηρικτική Εκπαίδευση
Κοινωνική Βιωματική Εκπαίδευ-ση
Πρώιμη Ανίχνευση ιατρικών προβλημάτων και δράσεις αποκατάστασής τους

Άλλες Υπηρεσίες

Υποστήριξη Λειτουργίας Κοινωνικών Δομών, εθνικών και τοπικών αρχών

Eπαγγελματική Κατάρτιση Επαγγελματιών, για όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην κατ’ οίκον κοινωνική φροντίδα

Ενημέρωση και Πληροφόρηση, για την ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού

Διερεύνηση και καταγραφή αναδυόμενων κοινωνικών αναγκών

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:
Τηλέφωνο: 210 9915042
Fax: 210 9915226
mail: info@estiades.com
Τα γραφεία μας στεγάζονται στη διεύθυνση:
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 67 & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
163 42 ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ

Did you like this? Share it: