Ευρυμάθεια

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ είναι η πρώτη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων που δημιουργήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα να υλοποιήσουν τον επαγγελματικό τους στόχο, εύκολα, στοχευμένα, μεθοδικά, χωρίς ιδιαίτερη επένδυση σε κεφάλαιο και υποδομές.

Τι μπορούμε να κάνουμε…

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να εργαστούν ως επαγγελματίες υπό το συντονισμό και την καθοδήγησή της, με ασφαλιστική και λογιστική κάλυψη, χωρίς να απαιτείται η έναρξη δραστηριότητας. Η επαγγελματική δραστηριότητα του εργαζόμενου μέλους εκκινείται, εκτελείται στο όνομα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ενώ η ασφαλιστική του κάλυψη διαμορφώνεται ανάλογα με την ιδιότητά του (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ) για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η άσκηση της εργασίας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει/ολοκληρώσει. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι η εργασία που επιθυμεί να ασκήσει κάποιος να είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του καταστατικού της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ.

Ελ. Βενιζέλου 8 Χανιά
+30 282130 5689
+30 698 693 03 57

Did you like this? Share it: