Ευρυτανική Εθελοντική Εργασία

ΘΕΜΑ 1: Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από Μη Μέλη

Στο Καρπενήσι σήμερα 11 Αυγούστου του έτους 2017 και ώρα 11:00, με πρόσκληση του προεδρεύοντα συμβούλου συνεδρίασαν τα μέλη της διοικούσας επιτροπής στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Ζηνοπούλου 30 στο Καρπενήσι

Παρόντες: Παπαδημητρίου Ευτυχία, Ματθαίου Άννα, Μπαλλάς Κωνσταντίνος

1) Αποδοχή Εθελοντικής Υπηρεσίας από Μη Μέλη της ΚοινΣΕπ

Μετά την Εθελοντική προσφορά μη Μελών της ΚοινΣΕπ των παρακάτω: Χρήστος Φούκας, Μαίρη Μπάρλα, Ιωάννα Γιαννακοπουλου, Γεωργία Τσιρογιάννη, Βάσια Μπαλταδούρα, Δημήτρης Κατσαρός και κατ΄αρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού μας αποφασίζουμε την αποδοχή της προσφοράς τους η οποία και περιλαμβάνει την υπηρεσία   που θα λάβει χώρα στις  παρακάτω αναφερόμενες ημέρες ωρες τοποθεσια (download)