Ευρυτανική Εθελοντική Εργασία

Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από Μη Μέλη

Στο Καρπενήσι σήμερα 3 Αυγούστου του έτους 2017 και ώρα 11:00, με πρόσκληση του προεδρεύοντα συμβούλου συνεδρίασαν τα μέλη της διοικούσας επιτροπής στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Ζηνοπούλου 30 στο Καρπενήσι

Παρόντες: Παπαδημητρίου Ευτυχία, Ματθαίου Άννα, Μπαλλάς Κωνσταντίνος

1) Αποδοχή Εθελοντικής Υπηρεσίας από Μη Μέλη της ΚοινΣΕπ

Μετά την Εθελοντική προσφορά μη Μελών της ΚοινΣΕπ των παρακάτω Φούκας Χρήστος, Μαίρη Μπαλλά, Γεωργία Τσιρογιάννη, Αφροδίτη Φλώρου, Δημήτρης Κατσαρός και κατ΄αρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού μας αποφασίζουμε την αποδοχή της προσφοράς τους η οποία και περιλαμβάνει την υπηρεσία που θα λάβει χώρα στις παρακάτω αναφερόμενες ημέρες ωρες τοποθεσια και για χρονικό διάστημα εώς 3 μήνες και της οποίας την αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε δημόσια. (download)

Did you like this? Share it: