Ζειδωρον

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΖΕΙΔΩΡΟΝ ιδρύθηκε σύμφωνα τις διατάξεις του Νόμου 4019/2011, με αριθμό μητρώου κοινωνικής επιχειρηματικότητας (Α.Μ.Κ.Ε.) Δ00727

Ο συνεταιρισμός έχει έδρα τον Δήμο Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η αποκλειστικά επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας, ειδικότερα, ο συνεταιρισμός θα παράγει προϊόντα και θα παρέχει υπηρεσίες προς ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) Αφού μ’ αυτές προάγεται τοπικό και συλλογικό συμφέρον, προωθείται η απασχόληση μέσω της επαγγελματικής αποκατάστασης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η κοινωνική συνοχή και ενδυναμώνεται η τοπική περιφερειακή ανάπτυξη.

Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, τουριστικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Ο Συνεταιρισμός μας είναι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε μορφής εποικοδομητική συνεργασία, για την επίτευξη του συλλογικού οφέλους και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

charalampos.iordanidis@gmail.com
http://www.zeidoron.org.gr
Παναγιώτη καρυπιδης 6946798360
ΑΙΑΝΗΣ 8 ΚΟΖΑΝΗ, 50100 Κοζάνη

Did you like this? Share it: