Ηλιοδώρα

-Η ανάγκη συστηματικής παραγωγής αγνών προϊόντων στην περιοχή μας, από ανθρώπους που γνωρίζουν τις παραδοσιακές τεχνικές στην παραγωγή χειροποίητων και παραδοσιακών ζυμαρικών, κεραλοιφών και αγνών σαπουνιών και με σύμμαχο τα σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία, οδήγησε στην ιδέα δημιουργίας επιχείρησης.

-Η δημιουργία της εν λόγω επιχείρησης δεν συνίσταται μόνο από τα οικονομικά οφέλη ως απόρροια της δραστηριότητας που θα αναπτύξει. Η δημιουργικότητά της θα κρίνεται από την παραγωγή επιθυμητών αγαθών και από τα οφέλη που θα απολαμβάνει το κοινωνικό σύνολο.

-Η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών άριστης ποιότητας για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών αλλά και η αξιοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν βασικά συστατικά της ολοκληρωμένης ύπαρξης και λειτουργίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Ηλιοδώρα».

-Κοινή επιθυμία των μελών είναι να υποστηρίξουν ενεργά την προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης την ευημερία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την εξέλιξη της κοινωνίας, την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Βασικός σκοπός είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και η προαγωγή της κοινωνικής επανένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

-Η Ελλάδα είναι ένας τόπος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία αποτυπώνονται σε κάθε έκφρασή του: στις καιρικές συνθήκες και στον χαρακτήρα των Ελλήνων, στα πνευματικά και ιστορικά επιτεύγματα, στην διατροφική και φαρμακευτική-ιατρική παιδεία του. Η πολιτισμική υπόσταση του λαού διασυνδέεται ισχυρά και βιωματικά με την διατροφική και ιαματική του συμπεριφορά! Η εμπειρία που διαθέτει η Ελλάδα στην παραγωγή νωπών και μεταποιημένων προϊόντων διατροφής, καθώς και στην περιποίηση και φροντίδα της επιδερμίδας, είναι πράγματι αρχαία και τεράστια.

-Οι Ελληνικές οικογένειες ανέκαθεν αξιοποιούσαν τα καταπληκτικής ποιότητας και γεύσης προϊόντα του τόπου διαμονής τους, όχι μόνο καταναλώνοντας αυτά σε καθημερινές εφαρμογές μαγειρικής κατά την περίοδο της παραγωγής και συγκομιδής τους αλλά και αποθηκεύοντας επαρκείς ποσότητες τροφίμων μετά από εφαρμογές οικοτεχνικής μεταποίησης. Έτσι δεν πετούσαν τίποτε και εξασφάλιζαν τροφή για μεγάλες χρονικές περιόδους, κυρίως για τον χειμώνα. Κατ’ επέκταση αξιοποιούσαν εξίσου τα προϊόντα που παρήγαγε ο τόπος για την παρασκευή κεραλοιφών και σαπουνιών για την θεραπεία, την φροντίδα και την καθαριότητα τους.

-Η υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας πραγματοποιήθηκε από την ίδρυση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Ηλιοδώρα».

-Η οικονομική δραστηριότητα που σκοπεύει να αναπτύξει η Κοιν.Σ.Επ Ηλιοδώρα είναι η παραγωγή χειροποίητων και παραδοσιακών ζυμαρικών και καλλυντικών, από αγνές πρώτες ύλες και σπιτικές παραδοσιακές συνταγές χωρίς τη χρήση συντηρητικών.γή επιθυμητών αγαθών και από τα οφέλη που θα απολαμβάνει το κοινωνικό σύνολο.

-Η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών άριστης ποιότητας για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών αλλά και η αξιοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν βασικά συστατικά της ολοκληρωμένης ύπαρξης και λειτουργίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Ηλιοδώρα».

-Κοινή επιθυμία των μελών είναι να υποστηρίξουν ενεργά την προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης την ευημερία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την εξέλιξη της κοινωνίας, την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Βασικός σκοπός είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και η προαγωγή της κοινωνικής επανένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

-Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ηλιοδώρα», απαρτίζεται από έξι μέλη, εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου, του Δήμου Δοξάτου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και είναι παραγωγικού και συλλογικού σκοπού. Τα μέλη της ιδρυτικής ομάδας που απαρτίζουν την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ηλιοδώρα είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Διαθέτουν προσόντα, την κατάλληλη γνώση και αρκετή εμπειρία, ώστε να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της επιχείρησης.

-Προτεραιότητα για την εύρυθμη λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ. Ηλιοδώρα είναι να εργαστούν τα μέλη της, λαμβάνοντας υπόψη την σύνθετη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπου το παραγωγικό κομμάτι περιλαμβάνει ικανότητες σχετικές με την γνώση του αντικειμένου στην παρασκευή ζυμαρικών και καλλυντικών. Η εργασία συνιστά την κύρια δραστηριότητα που διαμορφώνει την ατομική και κοινωνική ταυτότητα του ανθρώπου. Η αντίληψη που αντιμετωπίζει την εργασία ως μετάβαση στην ευχαρίστηση και δημιουργική ενασχόληση και όχι ως αυτοσκοπό, η ανάγκη συνδυασμού επαγγελματικής ζωής και δημιουργικότητας θέτουν το θέμα σε νέες βάσεις. Είναι γεγονός ότι η επαγγελματική ικανοποίηση από την πλευρά των εργαζομένων συνδέεται με τον μισθό και τις γενικότερες παροχές από την εργασία, το προφίλ των συνεργατών, το είδος της εποπτείας που ασκείται, τις προοπτικές εξέλιξης και το αντικείμενο της θέσης εργασίας.

-Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα εσωτερικά κίνητρα, τα προσωπικά βιώματα και τις αναζητήσεις, θα στελεχώσουν την καλύτερη ομάδα με στόχο την δημιουργία και την καλλιέργεια ενός κλίματος όπου ο κάθε εργαζόμενος θα θεωρεί την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ηλιοδώρα ως «οικογένειά του» και θα ταυτίζει τους επαγγελματικούς του στόχους με τους στόχους της.

-Βέβαια η επαγγελματική ικανοποίηση θα περνάει μέσα από συνεχή βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας, της ενδυνάμωσης και μεγιστοποίησης των κινήτρων, αλά και της αύξησης των απολαβών.

-Η επιχείρηση παράγει με μεράκι χειροποίητα και παραδοσιακά ζυμαρικά και καλλυντικά, με πρώτες ύλες κυρίως από την τοπική και την περιφερειακή κοινότητα, ποιοτικώς προσεγμένα και ηθικά παραγμένα.

-Στόχος είναι να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία και η εμπειρία των ανθρώπων που θα υλοποιήσουν την επιχειρηματική ιδέα, να υπάρχει απασχόληση προσωπικού, να διατίθενται ανταγωνιστικά προϊόντα στην τοπική αγορά, να δημιουργηθεί δίκτυο διάθεσης των προϊόντων σε άλλες περιοχές της επικράτειας και να διαμορφωθεί ένα ικανό πλαίσιο για την προώθηση των παραπάνω προϊόντων στο εξωτερικό.

-Η δημιουργία της Κοιν.Σ.Επ. είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας για ποιοτικά προϊόντα και η ανάγκη της αμειβόμενης εργασίας. Κοινή επιθυμία των μελών είναι να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Είναι μεγάλη ανάγκη να υποστηριχτούν εκείνες οι επιχειρηματικές πρακτικές που προωθούν την κοινωνική συμμετοχή και συνοχή, διευρύνουν τη δημοκρατία, δίνουν έμφαση στην τοπικοποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης, έχουν οικολογικό προσανατολισμό και κυοφορούν κοινωνικές καινοτομίες.

Did you like this? Share it: