Θέσπις

Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΠΙΣ και το διακριτικό τίτλο « ΘΕΣΠΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ο συνεταιρισμός μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε εντός ή εκτός ελληνικής επικράτειας.

1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως π.χ. οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, οι χρήστες ουσιών, οι πρόσφυγες κλπ.

Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

α) Στην προαγωγή και πρόληψη της υγείας παιδιών και ενηλίκων, ενδεικτικά αναφέροντας τους τομείς της ψυχικής υγείας, τον αυτισμό, την εξάρτηση σε ναρκωτικές ουσίες, την φροντίδα αδύναμων και ηλικιωμένων κλπ, καθώς και στη συμβολή στην μεταρρύθμιση της χώρας στον τομέα της υγείας.
β) Στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου ή αντιπροσωπευτικών ομάδων, φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα αναφορικά με τη σημασία της υγείας καθώς και στην εκτέλεση προγραμμάτων πρόληψης – αγωγής υγείας, προνοιακής μέριμνας και κοινωνικής αντίληψης
γ) Στην παροχή σε ομάδες και άτομα οργανωμένων υπηρεσιών που να τείνουν στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, ψυχικών διαταραχών, αυτισμού, εξάρτησης σε ναρκωτικές ουσίες κλπ
δ) Στην οργάνωση ειδικών μονάδων προσανατολισμένων α) στην εξυπηρέτηση συγχρόνων αναγκών για την αντιμετώπιση ψυχικών ή σωματικών προβλημάτων υγείας ανηλίκων ή ενηλίκων (Κέντρα Ημέρας, Ξενώνες, Κινητές Μονάδες κ.α.), β) Στην πρόληψη και βελτίωση συνθηκών διαβίωσης κάθε ηλικίας οικονομικά ασθενέστερων συνανθρώπων μας με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής, γ) στην εκπαίδευση και απασχόληση ανηλίκων και ενηλίκων με κέντρα – εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και ΑΜΕΑ, δια βίου μάθησης κλπ
ε) Σε δραστηριότητες και υπηρεσίες φροντίδας, ακόμα και νοσοκομειακής, με παροχή καταλύματος, για άτομα με νοητική στέρηση, ψυχικές διαταραχές, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, κακοποιημένες γυναίκες, χρήστες ουσιών κλπ
στ) Στις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται ακόμα και μέσω οικοτροφείων για άτομα με νοητική στέρηση, ψυχικές διαταραχές, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρήστες ουσιών κλπ
η) Στις Κοινωνικές υπηρεσίες επανένταξης αποφυλακισμένων, ατόμων εθισμένων σε εξαρτησιογόνες ουσίες κλπ
θ) Στις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ με ή χωρίς παροχή καταλύματος.
ι) Στις δραστηριότητες και ημερήσιες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας, για άτομα με νοητική στέρηση, ψυχικές διαταραχές, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, κακοποιημένες γυναίκες, χρήστες ουσιών, μικρών παιδιών και νέων κλπ
κ) Στις υπηρεσίες πρόνοιας, παροχής συμβουλών οικογενειακού προγραμματισμού, επαγγελματικής αποκατάστασης και χορήγησης συσσιτίων και κουπονιών σίτισις
ε) Στην ενίσχυση και ανακούφιση με κάθε πρόσφορο μέσο των οικονομικά αδύνατων πολιτών, αλλά και των μελών ευπαθών ομάδων.

3. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του,
δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Μαιζωνος 131 Πάτρα
Καλέστε 261 027 1961

Did you like this? Share it: