Θεραπαινίς

“Η Θεραπαινίς ασχολείται με την κοινωνική φροντίδα. Ειδικότερα, τα μέλη της επιθυμούν και οργανώνονται αυτή την εποχή ώστε να εργαστούν σε δυο βασικές κατευθύνσεις:

1) υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι για ηλικιωμένους και άτομα με ορισμένες χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες.
2) Προ-επαγγελματική κατάρτιση για άτομα με αναπηρίες.

Η φροντίδα στο σπίτι θα περιλαμβάνει: Επισκέψεις με βασική νοσηλευτική φροντίδα, δηλαδή μετρήσεις ζαχάρου και οξυγόνου στο αίμα, περιποίηση κατακλίσεων κλπ., ψυχολογική στήριξη του ατόμου και της οικογένειας και βοήθεια στην καθημερινότητα, π.χ. ψώνια, προγραμματισμένη μετακίνηση σε γιατρούς και νοσοκομείο.

Σημαντικό στόχο θεωρεί επίσης τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την κοινωνικοποίηση, μέσα από προγράμματα ήπιας φυσικής άσκησης και δημιουργικής απασχόλησης σε μικρές ομάδες.
Η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία είναι δύσκολη και μακρόχρονη διαδικασία. Η λογική της Κοιν.Σ.Επ. είναι να συνοδέψει τα άτομα σε βασική κατάρτιση (π.χ. σε μια τέχνη) και στην ένταξη σε προστατευμένο περιβάλλον εργασίας, σε συνεργασία με άλλες Κοιν.Σ.Επ.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση θα λειτουργήσει πολύ σύντομα. Προς το παρόν δεν προβλέπεται να έχει βοήθεια οικονομική, παραχώρηση ακινήτου ή προγραμματική σύμβαση. Προφανώς, αφού δεν λειτουργεί ακόμα, δεν έχει να επιδείξει αποτελέσματα. Σχεδιάζει όμως να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε στοχευμένες ομάδες ανθρώπων που τις έχουν ανάγκη και αποδεδειγμένα δεν μπορούν να τις καλύψουν οικονομικά.”

Μπουμπουλίνας 35, Κως 853 00, Ελλάδα
Τηλ: 6951819947 E-mail: therapenis.kosaspis@gmail.com
http://www.dltko.gr/Κως Ασπίς.html

Did you like this? Share it: