Θημωνιά

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «Η Θημωνιά» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» συστάθηκε απο 11 γυναίκες μέλη του γυναικείου συλλόγου της Κ. Τιθορέας -Δημοτική Κοινότητα Κ. Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας- , την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου του έτους 2013. Η προσπάθεια αυτή έχει θετική επίπτωση στην κοινωνία της Κ. Τιθορέας.

Διεύθυνση:
Κ. ΤΙΘΩΡΕΑ
Τηλέφωνο: 6977684081
Email: annarapti58@gmail.com

Did you like this? Share it: