Θράκης Κίνητρο

Η Κοιν.Σ.Επ. Θράκης Κίνητρο, ιδρύθηκε το 2013 στην Κομοτηνή από μια ομάδα νέων ανθρώπων με διαφορετικές γνώσεις κι εμπειρίες, με κοινό παρανομαστή τον οραματισμό, τη διάθεση και τον ενθουσιασμό για τη δημιουργία νέων μορφών τοπικής δράσης και ανάπτυξης.

Η Κοιν.Σ.Επ. ΘραΚι (Θράκης Κίνητρο) επιδιώκει να κάνει χρήση όλων των δικτύων αλληλεγγύης αλλά και διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη (κυρίως) των νέων ανθρώπων μέσω της εκπαίδευσης και της απασχόλησης με σεβασμό στον άνθρωπο και με απώτερο στόχο την τοπική κοινωνική ανάπτυξη.

Η Θρα.Κι. ξεκινά με στόχους:

Τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτού-μενα έργα με σαφές κοινωνικό προσ-ανατολισμό.
Την παραγωγή και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα.
Την προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος με στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής ανάπτυξης, μέσω της κοινωνικής οικονομίας

Λ. Ηρώων 7,
69100, Κομοτηνή
thrakis.kinitro@gmail.com
Τηλ.:(+30) 2531553195
Κιν. Τηλ.: (+30) 6936905520
http://thrakiskinitro.wix.com/thraki

Did you like this? Share it: