Θύμβρη Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών

Στη Νεάπολη Λακωνίας σήμερα 7 Ιουλίου του έτους 2022 και ώρα 14:00, με πρόσκληση του Προέδρου της Κοιν. Σ. ΕΠ. «Θύμβρη» συνεδρίασαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής όπως έχουν προκύψει από την πρώτη Γενική Συνέλευση στις 5 Ιουλίου του έτους 2018 με θέμα τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Παρόντες: Μπιλλίνης Χαρίδημος, Μπιλλίνης Φοίβος, Ψαρομμάτη Βασιλικούλα

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4430/2016 «Σχέσεις Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με μη μέλη» ομόφωνα η τοποθέτηση των κάτωθι αναγραφέντων εθελοντών – μη μελών.

Εθελοντές – μη μέλη:

Ομάδα Α) Διαμαντής Παναγιώτης, Κωστάκης Κωνσταντίνος, Λέτσιος Σωτήριος, Παπαδημούλης Ιωάννης, Παπανικολάου Λάμπρος
Ομάδα Β) Γαβρίλη Αναστασία-Αρετή, Κωστοπούλου Παναγιώτα, Μανάκου Άρτεμις, Παπούλη Μαρία, Χάδιαρης Νικόλαος, Χαϊτόγλου Κίμωνας, Χαραμή Σμαράγδη, Clare Lofthouse

Η τοποθέτηση όλων των άνω αναφερόμενων εθελοντών – μη μελών, η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση της μουσικής εκδήλωσης ΟΣΤΡΙΑ-Γιορτές του Νότου με εθελοντικές μουσικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κάλυψης ήχου από την Ομάδα Α) και με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες από την Ομάδα Β) θα λάβει χώρα την 8 η Ιουλίου 2022, στο Λιμανάκι Νεάπολης Λακωνίας για τις ώρες 18.00 μ.μ.- 06:00 π.μ. (12 ώρες).

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί,

Νεάπολη Λακωνίας, 7 Ιουλίου 2022

Τα μέλη
Μπιλλίνης Χαρίδημος, Πρόεδρος
Μπιλλίνης Φοίβος, Γραμματέας
Ψαρομμάτη Βασιλικούλα, Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Κοιν. Σ. Επ.
«ΘΥΜΒΡΗ» Νεάπολη Λακωνίας Αυθημερόν

Did you like this? Share it: