Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) Παραγωγικού και Συλλογικού σκοπού και συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2015.

Σκοπός μας είναι να εντοπίζουμε και να μελετάμε κοινωνικά προβλήματα με διεπιστημονική προσέγγιση και σφαιρική αντίληψη. Στη συνέχεια, μεθοδεύουμε πιλοτικές δράσεις και επεξεργαζόμαστε στην πράξη βελτιώσεις και περαιτέρω εφαρμογές. Σε κάθε δράση επιδιώκουμε τη συνεργασία ερευνητών, επαγγελματιών, οργανισμών και φορέων με ουσιαστική γνώση και εμπειρία επί του θέματος αλλά και με κοινωνική ευαισθησία Στόχος μας είναι να συνδράμουμε στην άρση εμποδίων και στρεβλώσεων που εμποδίζουν την Κοινωνική Δυναμική.

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής μελετά, ερευνά και προτείνει λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα που εμποδίζουν την Κοινωνική Δυναμική. Η καινοτομία του είναι ότι δεν σταματά σε προτάσεις, αλλά με βάση το ερευνητικό του έργο για την κοινωνική δυναμική εξέλιξη προωθεί εφαρμογές, αποδεικνύει τη δυνατότητα επίλυσης και στο πεδίο της δράσης συνεχίζει με βελτιώσεις και νέες εφαρμογές.

Φιλοδοξεί να φέρει τον διάλογο, τη διεπιστημονική σύνθεση και τη σφαιρική αντίληψη στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.

https://insocialdynamics.gr
Πανεπιστημίου 59 & Εμ. Μπενάκη 5
210 3242427
institutesocialdynamics@gmail.com

Did you like this? Share it: