Ιπαπ

Το Ινστιτούτο Προώθησης Αγροτικής Παραγωγής & Σύγχρονων Τεχνικών Αγροτικών Εφαρμογών είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), με Α.Φ.Μ.: 997126234, με έδρα την Αθήνα. Οι μέτοχοί της είναι στελέχη που προέρχονται από τον κλάδο των Βιολογικών Προϊόντων και τον Χρηματιστηριακό κλάδο. Έχουν την αποκλειστική ευθύνη της λειτουργίας της.

Η παραγωγική επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα μπορεί άμεσα να συνεισφέρει στην αύξηση του ΑΕΠ και να γίνει η αιχμή του δόρατος, στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

  • Εποπτεία ή/και πραγματοποίηση όλων των συναλλαγών μεταξύ των παραγωγών-προμηθευτών-πελατών.
  • Παροχή πληροφοριών στους παραγωγούς σχετικά με το είδος καλλιέργειας, τις αγορές, τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους, τις τιμές αγοράς σπόρων, φυτών, λιπασμάτων, μεταφορικών εταιριών, συσκευασιών κλπ.
  • Πρόσβαση των αγροτών στις υπηρεσίες του τμήματος Έρευνας & Τεχνολογίας του Ινστιτούτου.
  • Μεσολάβηση για δανειοδοτήσεις, εγγυήσεις ή επιδοτήσεις από τραπεζικούς και άλλους Δημόσιους και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Κορινθίας 20 Αθήνα
Phone: +302107713180
E-mail: info@ipap.eu

Did you like this? Share it: