Ιωνία

Λειτουργία ελεύθερου πανεπιστημίου “Ιωνία”, μελέτη, έρευνα και καταγραφή λαογραφίας, πολιτιστικά φεστιβάλ, εκπαιδευτικά προγράμματα, έκδοση βιβλίων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Ομηρίδων 2 Χίος
Τηλέφωνο: 6985054300
Email: info@ionia-culture.edu.gr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Did you like this? Share it:

Share This Post