Κέλευθος

Α. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση έχει σκοπό την επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Αποτελεί αστικό συνεταιρισμό με κοινωνικό σκοπό και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει οικονομικούς σκοπούς που εξυπηρετούν απλώς την πραγμάτωση των μη κερδοσκοπικών σκοπών της. Αποβλέπει, κυρίως μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών της στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην προώθηση της απασχόλησης.
Β. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρητικής και θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης (φροντιστήριο-μελετητήριο).
Γ. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

1) Εκπαιδευτικές αρχές:
α) Την καλλιέργεια της πνευματικής αυτονομίας των μαθητών, την ανάπτυξη δηλαδή της κριτικής τους σκέψης και της ικανότητάς τους να αυτοδιδάσκονται. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η παιδεία δεν αντιμετωπίζεται απλώς και μόνο ως εργαλείο επίτευξης σκοπών, αλλά ως σκοπός καθαυτός. Πράγμα που συνεπάγεται μια συνολική παιδεία και καλλιέργεια τόσο των γνώσεων όσο και του χαρακτήρα.
β) Υπό το πρίσμα αυτό η σχέση δασκάλου και μαθητή παύει να είναι σχέση ειδήμονα και αδαούς. Η εκπαιδευτική διαδικασία επιδιώκει να εμπλέξει τον τελευταίο, αλλά και τους γονείς τους, ενεργά στη διαδικασία της μάθησης ως απολύτως ικανούς να αντιληφθούν και να κατανοήσουν χωρίς την απαραίτητη μεσολάβηση του δασκάλου, ο οποίος τόσο περισσότερο κατορθώνει το έργο του όσο αποσύρεται από το προσκήνιο.

2) Γενικότερες αρχές

α) Την αρχή της αντίθεσής του στον τρόπο με τον οποίο κινείται και λειτουργεί σήμερα η παγκόσμια οικονομία δηλαδή στην κυριαρχία της επιδίωξης με κάθε θυσία του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους σε βάρος των παραγωγών, των καταναλωτών, των εργαζομένων και του παγκόσμιου φυσικού περιβάλλοντος, στην κυριαρχία του κεφαλαίου επί της εργασίας.
β) Την αρχή της αλληλέγγυας οικονομίας, δηλαδή της συνεργασίας και της έμπρακτης στήριξης προς όλους τους εργαζομένους που συγκροτούν κοινότητες και συλλογικότητες (κοοπερατίβες) και αναπτύσσουν παραγωγικές και εργασιακές σχέσεις συμμετοχικές, βασισμένες στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους και ιδιαίτερα προς εκείνους που συμμετέχουν ενεργά στους κοινωνικούς αγώνες των περιοχών που ζουν και εργάζονται.
γ) Την αρχή της συλλογικής δράσης, της συμμετοχικής και μη καταπιεστικής εργασίας και της συνεταιριστικής οργάνωσης ως μέσων διάδοσης των ιδεών και επιδίωξης των στόχων των ανθρώπινων κοινοτήτων, ως μέσο ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
δ) Την χρησιμοποίηση των κερδών για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του Συνεταιρισμού.

Κασταμονής 142
Νέα Ιωνία, 14235
info@kelefthos.edu.gr
ΤΗΛ 2155054100

Did you like this? Share it: