Κέφι

Δημιουργούμε Κέντρα Φιλοξενίας για ευπαθείς ομάδες και τα έσοδά μας προέρχονται από τη διαχείριση τεχνικών έργων μικρή-μεγάλης κλίμακας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες καθαριότητος- φύλαξη κτιρίων καθώς και την υποστήριξη κοινωνικών δομών. Οι ανωτέρω υπηρεσίες βοηθούν και στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Διεύθυνση: Χαλανδρίου 2
Τηλέφωνο: 2106090531/6994066841
Email: koinsep061@gmail.com

Did you like this? Share it: