Καλλονή-Κελλιά

Όραμα μας είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Τήνου, με την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων, με αξιοποίηση όλων των παραγομένων προϊόντων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και τα ιδιαίτερα μορφολογικά, ιστορικά, θρησκευτικά κ.α. χαρακτηριστικά της, που την κάνουν να ξεχωρίζει.

“Η Κοιν. Σ. Επ “Καλλονή -Κελλιά” συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατου Ν.4019/2011 «Περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων», με κεντρικούς σκοπούς την παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας.

Οι τομείς στους οποίους σχεδιάζεται να δραστηριοποιηθεί η Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι το περιβάλλον, η οικολογία, ο πολιτισμό, η εκπαίδευση, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.).

Βασικά ζητούμενα της νέας αυτής συλλογικής προσπάθειας από πολίτες της Τήνου -μέσα στην περίοδο κρίσης που περνάει η Χώρα μας -είναι η προώθηση της απασχόλησης, η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής αλλά και η τοπική / περιφερειακή ανάπτυξη και οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

α) ανακύκλωση διατήρηση απορριμμάτων (χαρτί, πλαστικό γυαλί, αλουμίνιο, κλπ): με τη δραστηριότητα αυτή θα ενεργοποιηθεί κατ΄αρχήν η Κοιν. Σ. Επ. σε συνεργασία με τον Δήμο Τήνου.

β) διαχείριση βιομάζας για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ) και τηγανέλαιων για παραγωγή βιοντήζελ.

γ) ίδρυση μονάδων παραγωγής ενέργειας σε διάφορες μορφές αιολική – γεωθερμία – ηλιακή (φωτοβολταϊκά – ανεμογεννήτριες κλπ)

δ) προώθηση τοπικών προϊόντων & αγαθών, τυποποιημένα συνεταιριστικά προϊόντα (νωπά φρούτα – λαχανικά κλπ)

ε) οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στα παραπάνω θέματα

στ) οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχετικά θέματα σε συνεργασία με ειδικευμένους φορείς

ζ) συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και Ευρώπη για την υλοποίηση κοινών δράσεων

η) συμμετοχή ή συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα με στόχο την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την προώθηση καινοτόμων λύσεων

Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν Έλληνες Πολίτες, που είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, ή κατάγονται από αυτήν και κατοικούν σε άλλες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού ή πρόσωπα που συνδέονται με συγγενική σχέση εξ αγχιστείας με τους προηγούμενους. Ηδη τα 7 πρώτα ιδρυτικά μέλη υπέγραψαν το Κατασταστικό της Κοιν. Σ. Επ. “Καλλονή -Κελλιά”, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες νομιμοποίησης του και έναρξης δραστηριοτήτων, ενώ ενδιαφέρον συμμετοχής δηλώθηκε ήδη από άλλους 25 κατοίκους του νησιού.”

Λεωφόρος Όρμου Αγκάλης, Τήνος 842 00, Ελλάδα
Ώρες λειτουργίας 8.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ κάθε μέρα πλην Κυριακής.
Πληροφορίες: κ. Νίκο Κρητικό τηλ. 6906550344