Καταχά

Ο συνεταιρισμός Καταχά δημιουργήθηκε από ανθρώπους του χωριού, με σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση των προϊόντων του χωριού και της περιοχής μας.

τηλ. 690 920 6724
kepinkatachas@gmail.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Did you like this? Share it:

Share This Post