Κερκίνης Γη

Η Κερκίνης Γη Κοιν.Σ.Επ., δραστηριοποιείται στο αγροδιατροφικό τομέα , παρέχοντας υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα από αγνές πρώτες ύλες. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τρόφιμα διατροφικής αξίας και ποιότητας ανάλογα των απαιτήσεων του σύγχρονου ανθρώπου μέσω του μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας

Το ξεκίνημα έγινε το 2013, όταν μια ομάδα βιοκαλλιεργητών της περιοχής της Κερκίνης Σερρών αποφάσισαν να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρόμο για την παραγωγή τους, μεταποιώντας, τυποποιώντας και διανέμοντας οι ίδιοι τα προϊόντα τους.

Το 2014 ολοκληρώθηκε και το σύγχρονο εργαστήριο της Κοιν.Σ.Επ. το όποιο πιστοποιείται βιολογικά σύμφωνα με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές πιστοποίησης. Από τις αρχές του 2016 λειτουργεί και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Κοιν.Σ.Επ. με τα προιόντα της αλλά και άλλων παραγωγών της περιοχής της Κερκίνης .

Στο σύντομο χρονικό διάστημα που δραστηριοποιούμαστε, δημιουργήσαμε μια εξαιρετική γκάμα προϊόντων που βασίζονται στην Αρώνια και το Δίκοκκο σιτάρι και να κατακτήσουμε ένα μεγάλο μέρος της αγοράς σε αυτές τις πρώτες ύλες.

Κερκίνης Γη Κοιν.Σ.ΕπΣυνεργαζόμαστε με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με των αριθμό αυτών να αυξάνεται διαρκώς καθώς ενστερνίζονται τις προσπάθειες μας για ποιοτικό αποτέλεσμα και την άριστη σχέση τιμής/προϊόντος.

Θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα κοινό πλαίσιο σκέψης και παραγωγικής αντίληψης στην τοπική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, θέτουμε τη διατροφή ως πρωταρχικό μέσο αυτοσεβασμού του ανθρώπου.

Προτάσσουμε τον σεβασμό στη φύση και το πως λειτουργεί αυή αιώνες τώρα. Έτσι, καλλιεργούμε βιολογικά, μεταποιούμε και τυποποιούμε με μέσα και υλικά που διασφαλίζουν το αρτιότερο αποτέλεσμα.

Τηλ 23270 23301
email info@kerkinisgi.gr
Ροδόπολη Σερρών
Τ.Κ. 62053
Τηλ. 23270 23301
http://www.kerkinisgi.gr

Did you like this? Share it: