Ανατολική Μακεδονία

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. Δραστηριότητα ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ
8 ΣΥΝΕΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ Α00379 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΤΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ
31 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ Α00909 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ
33 Κοινωνικη
Συνεταιριστικη Επιχειρήση Θερμοκήπιο Λαγυνών
ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ Α00935 ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΒΡΟΥ
10 ΕΝΩΣΗ
ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΦΚΟ ΑΛΛΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΜ00010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ
3 ΓΑΛΗΝΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00022 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
59 ΠΝΟΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ
61 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΘΑΣΟΥ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00365 ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΘΑΣΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
63 ΣΥΝΔΡΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00378 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
77 ΚΕΝΤΡΟ
ΜΗΝΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00585 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΩΝΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ
36 ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00044 ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ
67 ΖΩΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00086 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ.Κ. ΦΕΡΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΒΡΟΥ
109 ΣΕΜΕΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00154 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ
113 ΙΝΩ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00159 ΕΚΔΟΣΗ
ΕΝΤΥΠΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
118 ΜΕΓΑ
ΠΙΣΤΟ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00165 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ
122 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00169 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ
162 ΚΑΒΑΛΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΟΛΗ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00215 ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΕΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
185 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00244 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΠΙΤΟΥΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ
186 ΧΙΩΝ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00245 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ
204 ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00269 ΓΕΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΗΜΟΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
205 ERGO
CULTURE/ HUMAN TRACES
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00270 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
232 ΘΡΑΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΡΟ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00301 ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ
238 ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΩ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00309 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ
307 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΔΕΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00390 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
322 ΠΑΝΑΓΙΑ
ΘΑΣΟΥ 
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00407 ΓΕΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΗΜΟΣ
ΘΑΣΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
323 ΕΡΓΟΤΕΧΝΗ  ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00408 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Κ.Λ.Π
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
328 VITA
SANA
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00413 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ
367 ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΣΕΠ)
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00456 ΑΝΑΔΕΙΞΗ
/ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΩΝ –
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ
373 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΡΕΙΝ 
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00462 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
393 HELLENIC
OPTIMUM FOODS
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00484 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
/ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ / ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΞΗΡΩΝ
ΚΑΡΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
404 ΖΑΘΕΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00496 ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΒΡΟΥ
442 ΓΕΝΙΣΕΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00538 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ,
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΙΜΕΖΙΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟΥ,ΑΡΩΜΑΤΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΑΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ
ΑΒΔΗΡΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ
447 LES
TRAILERS
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00543 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ
448 SOCIAL
PARTNERS
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00545 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
451 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00548 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟς ΤΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΒΡΟΥ
453 ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00550 ΜΕΛΕΤΗ,
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΔΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥ ΤΕΧΝΕΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
476 ΜΕΘΕΞΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00575 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
484 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00584 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ
485 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00586 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΒΡΟΥ
503 ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00604 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
504 ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00605 ΠΑΡΟΧΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
515 ΑγκαλιάΖΩ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00619 ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ
519 Δ2020 ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00623 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΒΡΟΥ
529 Τ.Ε.Α.Π.Π
(ΕΝ ΕΡΓΩ)
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00633 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
531 ΘΕΟΓΕΝΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00635 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΒΡΟΥ
563 VERTIGO ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00671 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ WEB PORTAL
ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΒΡΟΥ
579 ΑΜΑΛΘΕΙΑ  ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00688 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΖΥΜΑΡΙΚΑ/ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ/ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ) – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ
589 ΑΘΛΟΥΜΑΙ  ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00703 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ  ΤΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 
596 BIO&ART  ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00716 ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ  
ΔΗΜΟΣ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ
603 ΓΕΝΙΣΕΑ
ΙΙ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00724 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΑΒΔΗΡΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ
607 ΣΥΝΕΡΓΩ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00728 ΠΑΡΟΧΗ
ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΙΩΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΟΠΩΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ):ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,
ΦΥΛΑΞΗ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Β) ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ,
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Γ) ΤΟ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
Δ)ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ε)ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ) ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΑΒΔΗΡΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ
612 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Web D
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00738 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ
630 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00759 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ
639 ΜΠΕΝΤΡΕΝΤΙΝ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00769 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ/ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΒΡΟΥ
649 ΘΡΑΚΗΣ
ΓΑΙΑ 
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00783 ΕΡΕΥΝΑ/ΑΝΑΔΕΙΞΗ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΒΡΟΥ
674 ΑΦΘΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00824 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ
699 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΟΔΩΡΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00852 ΠΑΡΑΓΩΓΗ,
ΕΜΠΟΡΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ
741 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00902 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ
753 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΩ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00919 ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ
787 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00956 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ
807 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00978 ΤΟΠΙΚΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 
808 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00979 ΠΑΡΑΓΩΓΗ,
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΒΡΟΥ
841 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ01016 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ
914 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΟΔΙ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ01090 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ