Βορείου Αιγαίου

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. Δραστηριότητα ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ
2 ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                             
ΑΦΚΟ ΑΛΛΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΜ00002 ΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
14 ΚΟΙΣΠΕ
ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΧΙΟΥ 
ΚΟΙΣΠΕ ΚΟΙΣΠΕ Β00723 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΑΓΑΘΩΝ 
ΔΗΜΟΣ
ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
49 ΕΣΤΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00253 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ
ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
56 ΠΑΝΙΚΑΡΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00287 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
87 ΜΑΓΙΚΟΣ
ΑΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00711 ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
114 ΜΠΟΛΙ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00160 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
& ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
133 ΘΕΡΜΑΙ
ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΣΕΠ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00183 ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ ΩΣ ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
159 ΠΑΝΔΩΡΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00212 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
168 ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00221 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ,
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
192 ΑΚΜΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00252 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
296 ΑΝΟΙΧΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00373 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
310 ΟΜΠΡΕΛΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00393 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
344 ΧΙΑΚΗ
ΑΘΛΗΣΗ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00431 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
424 ΣΑΜΙΑΚΗ
ΓΗ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00517 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
/ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
520 ΜΟΔΟΥΣΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00624 ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
524 ΛΕΣΒΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00628 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΑΡΩΜΑΤΙΩΝ ΦΥΤΩΝ  
ΔΗΜΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
745 ΣΑΜΙΑΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00907 ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΑΝΟΥ,ΙΚΑΡΙΑΣ, ΦΟΥΡΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
746 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, AEGEANSCUBA
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00908 Υπηρεσίες
εκμάθησης καταδύσεων
ΔΗΜΟΣ
ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
759 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
"ΟΙΚΟΠΝΟΗ"
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00925 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
775 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00943 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ