Δυτικής Μακεδονίας

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. Δραστηριότητα ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ
3 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΚΟ ΑΛΛΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΜ00003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
47 ΤΟ
ΑΓΝΑΝΤΙ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00057 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΔΗΜΟΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
111 ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00157 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
300 ΓΑΙΑ
ΠΡΕΣΠΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00377 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
606 ΖΕΙΔΩΡΟΝ  ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00727 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ 
667 ΚΡΑΤΗΡΑΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00812 ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
676 ΓΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00826 α)
Παροχή γευμάτων και υπηρεσίες εστίασης καθώς και παροχή Συσσιτίου η κουπονιών
Σίτισης σε ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. β) Παραγωγή, επεξεργασία
(Μεταποίηση), εμπορία αγροτικών και παραδοσιακών προϊόντων. γ) Διοργάνωση
Πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με κοινωνικοπολιτιστικούς,
θρησκευτικούς, αθλητικούς συλλόγους-συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες. δ)
Εμπορία και διάθεση ποτών-γευμάτων-ροφημάτων, αγροτικών αγαθών και προϊόντων
απευθείας από τους παραγωγούς. ε) Εκπαίδευση-ενημέρωση στην χρήση της
ψηφιακής τεχνολογίας όπως εκμάθηση Η/Υ ,εκπαίδευση δικτύων σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες και μη.
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
751 ΦΩΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00917 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΝΤΟΠΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ