Θεσσαλίας

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. Δραστηριότητα ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ
29 La
petite Cantine
ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΤΑΞΗΣ Α00868 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑμεΑ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1 ΠΡΑΞΙΣ ΚΟΙΣΠΕ ΚΟΙΣΠΕ Β00032 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
46 ΧΟΡΙΠΠΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00241 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
52 ΜΕΡΙΜΝΑ
/ ΔΙΕΠ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛ-ΨΥΧΟΛ-ΚΟΙΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00260 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
57 ΙΣΤΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00293 ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
60 ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ–/ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00332 ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΜΕΑ, ΠΑΙΔΙΩΝ, ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
72 ΦΡΟΝΤΙΖΩ
ΜΕ ΑΓΑΠΗ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00501 ΆΛΛΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
75 ΖΕΣΤΗ
ΑΓΚΑΛΙΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00544 ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΒΡΕΦΗ/ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
84 ΜΙΚΡΟΙ
ΗΡΩΕΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00695 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
85 ΑΓΚΑΛΙΑ
ΖΩΗΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00697 ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
91 ΚΥΒΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00770 ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
97 ΤΟ
ΒΑΛΣΑΜΟ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00814 ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΜΕΑ, ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
98 ΑΛΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00815 ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΜΕΑ, ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
107 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00904 ΠΑΡΟΧΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
20 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00024 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΤΕΧΝΕΣ
ΔΗΜΟΣ
ΤΕΜΠΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
34 ΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00041 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
35 ΝΟΣΤΑΛΓΑΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00043 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΚΙΛΕΡΕΡ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
85 ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00114 ΑΝΑΔΕΙΞΗ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
124 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΟΙΝΣΕΠ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00171 ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
140 ΠΡΑΣΙΝΗ
ΑΛΕΠΟΥ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00191 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΣ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
142 ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00193 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
143 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00194 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
144 ΟΡΜΙΝΙΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00195 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
172 ΑΝΤΗΧΕΙΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00226 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
184 ΚΑΘΑΡΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00243 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
188 +thesis ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00247 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
196 PENGUIN ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00259 ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
197 ΒΟΤΑΝΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00261 ΕΜΠΟΡΙΟ
ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
198 ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00262 ΕΜΠΟΡΙΟ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
199 SUPERMARKET
ΒΛΑΧΟΥ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00263 SUPERMARKET ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
210 ΟΙΚΟ-ΠΟΛΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00275 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
219 ΡΟΔΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00286 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
234 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
247 ΚΗΠΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00318 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
261 MUSIC
VIEW
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00333 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
269 ΗΛΑΚΑΤΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00341 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
272 ΑλλάΖΩ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00345 ΣΥΛΛΟΓΗ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΡΟΥΧΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
298 VOLOS
RECYCLING TEAM
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00375 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΕΠΑΝΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
306 ΓΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00389 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
309 ΑΘΛΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00392 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΕΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
314 ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00399 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
356 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
357 ΡΟΜΒΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00445 ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
360 ΚΑΘΑΡΗ
ΠΟΛΗ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00448 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
374 ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΑΛΑΜΑ (ΟΙ ΤΙΤΑΝΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ) 
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00463 ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
378 SKYLAND
ACTIVITIES
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00468 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
380 Ελπί-Ζώ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00470 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ (ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
383 ΑΓΙΕΥΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00473 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
384 ΙΩΛΚΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00474 ΚΟΠΗ
ΧΟΡΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ/ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
392 ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00482 ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
399 ΠΗΛΙΟΝ
ΟΡΟΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00491 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ / ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΠΩΝ / ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
403 WIISEDOG ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00495 ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
406 ΣΕΒΔΙΚΙΟΝ  ΓΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00498 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
408 ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00500 ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
437 ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00531 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
457 ΓΚΑΤΖΑΝΑΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ "ΤΟ ΣΤΑΧΥ"
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00554 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΔΗΜΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
466 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΥΛΗΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00563 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
477 OLON ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00576 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
488 EQUUS
EQUAL
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00589 ΠΑΡΟΧΗ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Χ. ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
510 ΛΥΧΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00612 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
516 ΤΕΧΝΩΔΕΙΟ
– ΩΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00620 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΩΔΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
525 MYVOLOS.NET ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00629 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΔΗΜΙΣΕΩΝ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
533 ΕΞΑΝΤΑΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00637 ΙΔΡΥΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
539 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00644 ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
547 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00653 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
548 ΤΕΧΝΗΣ
ΔΡΩΜΕΝΑ ΑΡΓΩ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00654 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
549 ΚΟΙΝΩΝΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00655 CATERING
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
551 ΦΥΛΩ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00658 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ,
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΠΌ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
565 ΠΟΡΕΙΑ
ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00673 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Α-Β/ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
572 ΦΙΛΙΑΣ
ΓΑΙΑ 
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00680 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, CATERING
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
577 ΣΥΝ
ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00685 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
592 ALL
4 PAWS
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00706 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΟΜΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΖΩΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
616 ΑΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00743 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
652 ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ
ΓΗ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00788 ΠΑΡΑΓΩΓΗ,
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
661 ΓΕΥΣΗ
ΑΠΌ ΧΩΡΙΟ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00798 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
665 ΤΗΕ
BRAIN LAB
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00803 ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
669 ΑΓΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00818 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
685 ΖΑΓΟΡΙΑΝΑ
ΚΑΡΑΒΙΑ
KOINΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00836 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
687 JOYCE
‘N’ FUN
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00838 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
710 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00865 ΘΕΑΤΡΟ-ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
717 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΝΤΟ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00875 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
725 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΌ
ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΠΗΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00885 ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
730 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νόον Έγνω του Κοινού των Θετταλών
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00890 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
737 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «ΠΥΛΗ ΡΟΩΝ»
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00898 ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
756 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ NEW VISION του Κοινού των Θετταλών
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00922 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ