Κρήτης

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. Δραστηριότητα ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ
11 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΦΚΟ ΑΛΛΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΜ00011 ΕΚΔΟΣΕΙΣ-
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
15 ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ
ΚΟΙΣΠΕ ΚΟΙΣΠΕ Β00750 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
45 ΡΥΘΙΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00233 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
50 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00256 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
53 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00264 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
55 Στηρί-ΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00285 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
65 ΕΥ
ΖΗΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ 
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00382 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 
ΔΗΜΟΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68 ΑΥΤΌ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00396 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ
ΠΑΙΔΙΑ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
73 ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΑΓΩΓΗ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00529 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  
ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
76 ΑΓΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00581 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
79 ΑΜΕΣΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00615 ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
93 THE
HEALING TREE
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00777 ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Γ00914 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
52 ΒΙΩΣΙΜΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00064 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
108 ΝΑΤΟΥΡ
ΛΑΜΠ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00152 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
121 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00168 ΤΟΠΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
130 Ο
ΚΟΧΛΙΑΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00179 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
147 ΑΠΟ
ΚΟΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ)
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00198 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Δ.Κ. ΓΑΖΙ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
149 ΠΟΛΙΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
195 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00257 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ,
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
202 ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ
ΜΕΡΕΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00267 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
262 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00334 ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
270 ΣΥΝ-ΤΡΟΦΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00342 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
283 ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00357 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
295 ΑΙΓΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00372 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΏΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΆΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
303 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00384 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
336 ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00421 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
350 ΚΟΣΜΗΤΙΣΣΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00438 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
359 ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00447 ΑΝΑΔΕΙΞΗ,
ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
361 FYLAXIS
SECURITY TEAM
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00449 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
366 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00455 ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
395 ΠΛΟΥΜΙ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00486 ΠΑΡΟΧΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣ
ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
410 Ο
ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00503 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
434 SCLOPA ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00527 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
444 διαRτηρητέο
71
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00540 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
481 Ε.Π.Τ.Α. ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00580 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΟΤΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
532 ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΗ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00636 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
545 ΤΖΕΠΕΤΟ
ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΟΥΜΠΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00651 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
562 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00670 ΑΡΧΙΚΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
566 ΑΛΦΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00674 YΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
619 ΕΛΙΑ
ΜΑΡΑΘΟΥ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00747 ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
629 ΠΛΟΥΜΙ
ΚΡΗΤΗ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00758 ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΔΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
633 ΑΡΕΤΟΥΣΑ-ΑΡΧΑΝΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00763 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΔΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00773 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΕΣΑ Μ.Ε.-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
663 ΕΥΡΩΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00800 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
671 ΠΡΑΣΙΝΗ
ΓΗ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00821 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
701 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00855 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
733 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ MERCATINO
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00894 ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΠΑΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
734 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΕΠΤΑΣΤΙΚΤΟΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00895 ΔΙΑΣΩΣΗ
ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΕΛΙΟΔΕΝΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
758 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00924 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
774 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MINOAN TASTES
ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Δ00941 ΜΙΝΩΙΚΗ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ