ΚοινΣΕπ Θύμβρη αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς μη Μελών

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών

Στη Νεάπολη Λακωνίας σήμερα 5 Αυγούστου του έτους 2022 και ώρα 18:00, με πρόσκληση του Προέδρου της Κοιν.Σ.ΕΠ. «Θύμβρη» συνεδρίασαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής όπως έχουν προκύψει από τη Γενική Συνέλευση στη 1 Αυγούστου του έτους 2022 με θέμα τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Παρόντες: Μπιλλίνης Χαρίδημος, Μπιλλίνης Φοίβος, Χαραμής Γεώργιος

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.
Αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4430/2016 «Σχέσεις Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με μη μέλη» ομόφωνα η τοποθέτηση των κάτωθι αναγραφέντων εθελοντών – μη μελών.

Εθελοντές – μη μέλη:

Ομάδα Α) Κοφοδήμος Αναστάσιος, Λάζος Κωνσταντίνος, Σιούτης Θεόδωρος, Αντώνης Γεώργιος
Ομάδα Β) Γαβρίλη Αναστασία-Αρετή, Χαϊτόγλου Κίμωνας, Κουρκούλη Παρασκευή-Ελένη, Κουρκούλης Λάμπρος, Μανάκου Μαρία-Ελένη, Σταθάκη Αικατερίνη, Κοντούλη Αθανασία, Κοκκινάκη Αικατερίνη, Κωστοπούλου Παναγιώτα, Καραγρηγορίου Σπύρος
Ομάδα Γ) Αργίτης Νίκος

Η τοποθέτηση όλων των άνω αναφερόμενων εθελοντών – μη μελών, η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση της μουσικής εκδήλωσης ΟΣΤΡΙΑ-Γιορτές του Νότου με εθελοντικές μουσικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κάλυψης ήχου από την Ομάδα Α) και με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες από την Ομάδα Β) και με εθελοντικές υπηρεσίες ψησίματος από την Ομάδα Γ) που θα λάβει χώρα την 9η Αυγούστου 2022, στην Αγία Παρασκευή Μεσοχωρίου Λακωνίας για τις ώρες 18.00 μ.μ.- 06:00 π.μ. (12 ώρες).

Στο σημείο αυτό λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί,

Νεάπολη Λακωνίας, 5 Αυγούστου 2022
Μπιλλίνης Χαρίδημος, Μπιλλίνης Φοίβος, Χαραμής Γεώργιος

Did you like this? Share it: