Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη

Μια ιδιωτική πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη από το τέλος του 2012 μέσα από την ενημερωτική σελίδα KoinSEp.Org όλα αυτά τα χρόνια έχει παράσχει τεράστιο υποστηρικτικό έργο με κορύφωση την Μοναδική Βράβευση που έλαβε τον Μάιο του 2017 στο έκτο συνέδριο για την Κοινωνική Οικονομία που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπου αναγνωρίστηκε το έργο που έχει επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια.

Η πύλη αυτή έχει υποστηρίξει πάνω από 400 ΚοινΣΕπ για την δημιουργία τους όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό να το κάνει αυτό.

Εγκρίθηκε η Δημιουργία Φορέα με την μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με τον Διακριτικό τίτλο {Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη – Social Entrepreneurship and Support} με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και με γραφείο στο κέντρο της Αθήνας μόνο 230 μέτρα από την πλατεία Ομονοίας όπου έτοιμο να σας υποδεχθεί για να σας παράσχει τις υπηρεσίες της.

 • Yπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω εκπαίδευσης και σεμιναρίων σε νέα γνωστικά αντικείμενα (όπως διαχείριση και λειτουργία ΚοινΣΕπ).
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για υπηρεσίες όπως πληροφορική και διαφημιστική υποστήριξη, συμμέτοχη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διεθνείς σχέσεις, δημοσιές σχέσεις, συμβουλές στρατηγικών επιχειρήσεων και χρηματοδοτήσεων ιδιωτών και δημοσίου, συνεργασία με ελληνικές και ξένες οργανώσεις για προώθηση πολιτισμού και επενδύσεων
 • Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και ημερίδων για την διάδοση της Κοινωνικής Οικονομίας και την ενημέρωση της Κοινωνίας για την δυνατότητα επανένταξης στην οικονομία μέσω αυτού του Επιχειρηματικού σχήματος
 • Λογιστικές υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
 • Σχεδιασμός και Λειτουργία Ενημερωτικής Ιστοσελίδας για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνα κινητά.
 • Υπηρεσίες Διαφημιστικών καταχωρήσεων και προβολής.
 • Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας.
 • Καταχώρηση ονομάτων Φιλοξενία και δημιουργία ιστοσελίδων.
 • Υπηρεσίες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάπτυξη δράσεων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
  Τεχνική υποστήριξη για σύναψη συμβάσεων με οίκους εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Εκπόνηση μελετών / ερευνών κάθε μορφής για την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας με Κοινωνικά Κριτήρια.
 • Υπηρεσίες παρακολούθησης και διοίκησης επενδυτικού σχεδίου.

Fax.: 2170004567
Phone.: 6931025400
Phone.: 6956695666
Phone.: 2114118666
url.: https://KoinSEp.Gr