Κοινωνικός Συνδετήρας

Είμαστε 8 φίλοι, συναγωνιστές, με κοινό όραμα. Έχουμε ιδρύσει την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) ένταξης, με την επωνυμία Κοινωνικός Συνδετήρας. Πρόκειται για μια κολεκτίβα συνεργασίας με όλη την κοινωνία, που σκοπό έχει την παροχή δημιουργικής διεξόδου από τα σύγχρονα προβλήματα.

Κοινό μας όραμα είναι να μπορέσουμε να στεγάσουμε στον χώρο μας συλλογικές δράσεις, με σκοπό την ανάδειξη δεξιοτήτων και ταλέντων, είτε για χόμπι είτε για επαγγελματικό επαναπροσδιορισμό.

Στοχεύουμε στην κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων μέσα από κοινωνικές δράσεις και σεμινάρια (π.χ. κεραμεική, ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, δημιουργική απασχόληση παιδιού κ.λ.π.).

Κοινός μας αγώνας είναι να καταφέρουμε να φτιάξουμε τον χώρο μας, ώστε να καταστεί δυνατό να φιλοξενούμε τις δράσεις, αλλά και το παραδοσιακό καφενείο που θα λειτουργεί για να υποστηριχθούν οικονομικά οι εν λόγω κοινωνικές δράσεις κι οι εργαζόμενοι σ’ αυτό. Φτιάχνουμε έναν χώρο απαλλαγμένο από τα λόμπι των πολυεθνικών, που θα στηρίζει τους μικρούς παραγωγούς και θα είναι προσιτός σε όλους. Προσανατολισμός μας είναι η αειφόρος ανάπτυξη μέσα από τη χρήση αποκλειστικά βιολογικών προϊόντων κι η στήριξη των Ελλήνων βιοκαλλιεργητών.

Μέρος των εσόδων του Κοινωνικού Συνδετήρα θα χρηματοδοτεί τις αίθουσες που προορίζονται αποκλειστικά για τις δράσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κυρίως Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ), όπως είμαστε κι εμείς. Η εμπειρία μας δίδαξε πως για να μπορέσεις να ξεκινήσεις πάλι χρειάζεσαι ανθρώπους γύρω σου και δράσεις. Πρέπει να πάμε από το Εγώ στο Εμείς και να τολμήσουμε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Ο Συνδετήρας υπάρχει…

Κοινωνικός Συνδετήρας

Did you like this? Share it: