ΚοινΩφέλεια

Η ΚοινΩφέλεια είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείριση που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2017. Οι δράσεις της στηρίζονται στους κανόνες μίας δίκαιης και αλληλέγγυας οικονομίας υποστηρίζοντας την συλλογική και κοινωνική ωφέλεια.

Ποιοί είναι οι κύριοι σκοποί της ΚοινΩφέλειας ;

Η ομάδα της ΚοινΩφέλειας έχεις ως κύριους πυλώνες
~ Την ανάπτυξη πολιτιστικού δικτύου στο χώρο των τεχνών και του πολιτισμού.
~ Παραγωγή, προώθηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που προκύπτει από την ανεξάρτητη δημιουργία.
~ Την ενημέρωση και υποστήριξη κοινωνικών ομάδων για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.
~ Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο.
~ Την εκπαιδευτική υποστήριξη κοινωνικά, μαθησιακά και οικονομικά ασθενών ομάδων.

Ποιές είναι οι δραστηριότητες της ΚοινΩφέλειας ;

~ Η διοργάνωση εκδηλώσεων (εκθέσεων, ομιλιών, συναυλιών κλπ.) σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους με στόχο την προώθηση, προβολή και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς του πνευματικού, φυσικού αλλά και πολιτιστικού πλούτου.
~ Η σχεδίαση, η δημιουργία παντός τύπου διαφημιστικού υλικού και η προώθηση επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, φορέων και κοινωνικών ομάδων. Παραγωγή και διάθεση έντυπου καθώς και ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού.
~ Η ανάπτυξη συμβουλευτικής και υποστηρικτικής δραστηριότητας λογιστικής και οργανωτικής μορφής σε υπάρχουσες ή υπό σύσταση Κοινωνικές επιχειρήσεις, φορείς κοινωνικής οικονομίας και επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την δίκαιη, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.
~ Η διοργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών ημερίδων, εκθέσεων, επιστημονικών συμποσίων και γενικότερα οποιασδήποτε μορφής δράση με κύριο σκοπό την ανάδειξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας καθώς και την κοινωνική, οικονομική και φυλετική ισότητα.
~ Η παραγωγή και εμπορία δημιουργημάτων καλλιτεχνικής και παραγωγικής φύσεως στα πλαίσια της ανάδειξης και υποστήριξης τοπικών δημιουργών με κύριο γνώμονα το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπορίο.
~ Η εκπαίδευση-επιμόρφωση με τη μορφή σεμιναρίων-κύκλων μαθημάτων δημιουργικής, κοινωνικής και επιστημονικής φύσεως. Ενισχυτικά μαθήματα διαφορετικών επιστημονικών τομέων σε μαθητές και φοιτητές με σκοπό την υποστήριξη της συμμετοχής τους στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ποιοί αποτελούν την ομάδα της ΚοινΩφέλειας ;

Η ΚοινΩφέλεια αποτελείται `σε πρώτη φάση από τα πέντε ιδρυτικά μέλη της, την Κάλλια, τη Μαρίζα, το Νίκο, τον Σταύρο και τη Ντίνα.

Πέντε άτομα με διαφορετικές πορείες, διαφορετικές ειδικότητες αλλά κοινούς στόχους και ιδέες.

tel 6977017427
contact@koinophelia.gr
http://koinophelia.gr