ΚοιΣΠΕ Φωκίδας

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Νομού Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας», όπως και όλοι οι άλλοι Κοι.Σ.Π.Ε., είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, που θεσμοθετήθηκε με τον πρωτοποριακό νόμο 2716/1999. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. εποπτεύεται από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δημιουργήθηκε από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και μέλη του είναι άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, επαγγελματίες στο χώρο ψυχικής υγείας, δήμοι, κοινότητες, Α.Μ.Ε.Α. και άλλα φυσικά πρόσωπα, φορείς, σύλλογοι και οργανισμοί. Στόχος των Κοινωνικών Συνεταιρισμών, που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας είναι η εκπαίδευση και η επαγγελματική απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ώστε να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, καταπολεμώντας τον κοινωνικό τους αποκλεισμό και το στίγμα.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 έως τα μισά της δεκαετίας του ’90, η Δομή Φωκίδας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας δημιούργησε τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό «Αυγερινός». Η Εταιρεία θεώρησε αυτονόητο και απαραίτητο να προσαρμόσει την προσπάθεια της για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο νέο νομικό πλαίσιο, συστήνοντας τον Κοι.Σ.Π.Ε. στην Άμφισσα.

«Γιάννης Βολίκας» είναι το όνομα ενός εργαζόμενου του αρχικού Κοινωνικού Συνεταιρισμού «Αυγερινός», ο οποίος διέμενε σε προστατευόμενο διαμέρισμα της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Ο Γιάννης Βολίκας ήταν το πρώτο μέλος του «Αυγερινού», όπου προωθήθηκε στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Τιμής ένεκεν δόθηκε το όνομά του σε αυτή τη νέα προσπάθεια ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000 – 2006», στον άξονα του προγράμματος για την ψυχική υγεία. Μέσα από το Επιχειρησιακό αυτό Πρόγραμμα, ο Κοι.Σ.Π.Ε. στη Φωκίδα ανέπτυξε δύο επιχειρηματικές δράσεις. Την ανάπτυξη αγροτικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία καταστήματος πώλησης βιολογικών τροφών και οικολογικών προϊόντων. Η χρηματοδότηση των δύο αυτών έργων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σταμάτησε με τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» 2000-2006, στις 31.12.2009. Από τότε και οι δυο επιχειρηματικές δράσεις του Κοι.Σ.Π.Ε. συντηρούνται χωρίς καμία κρατική και κοινοτική χρηματοδότηση. Στα πλαίσια της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013) και στον Άξονα 5 «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ο Κοι.Σ.Π.Ε. θα υλοποιήσει δύο νέες δράσεις, που είναι μία Μονάδα Παραγωγής Σαπουνιού από Ελαιόλαδο και ένα Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού.

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας εδρεύουν στην Άμφισσα, πρωτεύουσα του Δήμου Δελφών, του Νομού Φωκίδας, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 13 (Ισόγειο).

Εθνικής Αντιστάσεως 13
Άμφισσα 33 100
Τηλ./Fax 2265028507
E-mail koispevolikas@yahoo.gr
http://koispefokidas.gr

Did you like this? Share it: