Κρίκος

Ο “Κρίκος” είναι μια νέα συλλογική προσπάθεια δημιουργίας ενός καφενείου που γεννήθηκε από το δικαίωμα για εργασία, μέσα στα πλαίσια της αμοιβαιότητας και της εμπιστοσύνης, μακρυά από εργοδότες και χωρίς ιεραρχίες. Δημιουργούμε τις δικές μας εργασιακές συνθήκες, μέσα στις οποίες αντικατοπτρίζονται στοιχεία μιας πραγματικότητας που προσδοκούμε και ονειρευόμαστε.

Έτσι λοιπόν, ως μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που βασίζεται στην αρχή της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας, σκοπός και επιδίωξη της είναι να στηρίξει μικρούς και πρωτοπόρους παραγωγούς μέσα στα πλαίσια του δίκαιου και εναλλακτικού εμπορίου, να αναπτύξει δράσεις αλληλεγγύης προς τους αδύναμους οικονομικά συνανθρώπους, αλλά και να υποστηρίξει έμπρακτα νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς κάθε είδους. Ο “Κρίκος” αναπόσπαστα συμβολίζει τον “συνδετικό κρίκο” όλων των ανθρωπίνων δεσμών για μία πιο δίκαιη Κοινωνία χωρίς ανισότητες και διαφορές.

Γενναίου Κολοκοτρώνη 49, Αθήνα
τηλ: 210 9210060
kafeneiokrikos[@]gmail.com
http://www.kafeneiokrikos.gr

Did you like this? Share it: