Κρατήρας

Ο Κρατήρας είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ), η οποία δημιουργήθηκε το 2015 από μια ομάδα αρχαιολόγων, μουσειολόγων και ξεναγών. Δραστηριοποιείται κυρίως στη Δυτική Μακεδονία με έδρα την πόλη της Κοζάνης και με βασικό στόχο την προώθηση του πολιτισμού μέσω δράσεων, ερευνών και μελετών. Ο Κρατήρας σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του εκάστοτε κοινού-στόχου, εστιασμένα πάντα στη βιωματική προσέγγιση. Οι δράσεις του περιλαμβάνουν τη διοργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, την τουριστική προβολή περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας μέσα από περιηγήσεις και ξεναγήσεις, την ανάδειξη χώρων πολιτισμού, καθώς και τη διενέργεια ερευνών επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Η απόκτηση εμπειριών, η εξοικείωση με το εκάστοτε περιβάλλον, η αναζήτηση πολλαπλών ερμηνειών και διαφορετικών αφηγήσεων συνιστούν τη βασική φιλοσοφία αυτού του εγχειρήματος.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

6945212710, 6976723838
info@kratiras.gr
http://www.facebook.com/kratiras.culture

Did you like this? Share it: