Μούσες Πιερίων

Οι στόχοι μας είναι:

● Η δημιουργία θέσεων εργασίας για άνεργες γυναίκες με την παραγωγή σπιτικών και παραδοσιακών προϊόντων
● Η ανάδειξη τοπικών γεωργικών καλλιεργειών (ακτινίδιο, φράουλα, κεράσι κ.λ.π.)
● Η ποιοτική υποστήριξη του τουριστικού πακέτου του Νομού μας
● Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα
β) την αξιοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και τη διεύρυνση των εργασιών του
γ) την αρχή της αλληλέγγυας οικονομίας
δ) την αρχή της συλλογικής δράσης, της συμμετοχικής εργασίας και της συνεταιριστικής οργάνωσης

Λ.Ιασονίδη 127, Κατερίνη
τηλέφωνα: 23510 20039
muses.pierion@hotmail.gr

Did you like this? Share it: