Μυθολόγιο

Το Μυθολόγιο είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που έχει στόχο να δημιουργεί τις συνθήκες και τον “κοινό τόπο”, όπου μπορεί να ανθεί, να ενισχύεται και να υποστηρίζεται η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, μέσω του προφορικού λόγου.

Διοργανώνουμε αφηγηματικές συναντήσεις, εργαστήρια για την τέχνη της αφήγησης, αναγνώσεις, λέσχες αφηγηματικών παιχνιδιών, καταγράφουμε, διαδίδουμε, ερευνούμε και μελετάμε όλες τις εκφάνσεις της προφορικότητας, παραδοσιακές και σύγχρονες.

Δημιουργούμε και υλοποιούμε παραστάσεις αφήγησης και εκπαιδευτικά προγράμματα με παραμύθια, μύθους, έπη και κάθε είδους ιστορία που μας συγκινεί. Οι δουλειές μας παρουσιάζονται στο χώρο μας και όχι μόνο. Συμπράττουμε, συνεργαζόμαστε και συνομιλούμε με φορείς και άτομα σε κάθε μεριά της χώρας μας και του εξωτερικού.

Οχτώ άνθρωποι – καλλιτέχνες, επιστήμονες, παιδαγωγοί και συγγραφείς, συναντηθήκαμε χάρη στην αγάπη μας για την αφήγηση και αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις, τις εμπειρίες, τις γνώσεις και το μεράκι μας, για να εργαστούμε για τη διάδοση και την ενίσχυση της προφορικότητας , την έρευνα και τη μελέτη των εκφάνσεων της, την εκπαίδευση στην τέχνη της αφήγησης και τη συνεργασία και δικτύωση με άτομα και φορείς που έχουν παρόμοιους σκοπούς και δραστηριότητες.

Πιστεύουμε πως οι ιστορίες – αυτές που λέμε και ακούμε για τους εαυτούς μας, τους άλλους και τον κόσμο γύρω μας – οι μύθοι, τα παραμύθια, και όλα τα αφηγήματα που επινοούν και συνθέτουν οι άνθρωποι είναι τα κύρια συστατικά στοιχεία της ταυτότητας των ατόμων, των κοινοτήτων και των ομάδων. Είναι αυτές που μας προσδιορίζουν και ορίζουν τη θέση μας στον κόσμο, καθώς και τη σχέση μας με το περιβάλλον και τους άλλους.

https://mythologion.wordpress.com/
e-mail: mythologion@gmail.com
Τηλέφωνα: 6980803428 / 6974598242

Did you like this? Share it: