Νέα Γη

Ο Συνεταιρισμός Απασχολεί και Συνεργάζεται με εξειδικευμένους Ανθρώπους που έχουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία στην Αξιολόγηση των Παραγωγών σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουμε και τα οποία φέρουν τόσο ποιοτικά όσο και ανθρωποκεντρικά στοιχεία.

Ωστόσο Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί σε ανθρώπους και ομάδες με εμπειρία πάνω στις Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφόρησης έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε την Παράδοση με την Νέα Εποχή, το χωράφι με τον υπολογιστή και τον παραγωγό με την τεχνολογία και όλα αυτά να τα μεταφέρουμε σο σπίτι σας, για να μπορείτε και εσείς να τα ελέγξετε ώστε να ξέρετε πραγματικά τι τρώτε.

Σκοπός

Είμαστε μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) που σκοπό έχουμε

Την Υποστήριξη του Έλληνα Παραγωγού με την σταδιακή εξασφάλιση όλο και μεγαλύτερου όγκου της παραγωγής του και καλύτερες εμπορικές για αυτόν συνθήκες.
Την Υποστήριξη του Τοπικού Ελληνικού Συσκευαστηρίου που Επιλέγει Προϊόντα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και προέλευσης και γενικός κάθε τύπου Ελληνικής Επιχείρησης που έχει ως ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ την ανάδειξη και την υποστήριξη των καθαρά Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων και των Ελλήνων Παραγωγών.
Την Τυποποίηση και Συσκευασία των προϊόντων μικρών Ελλήνων παραγωγών που λειτουργούν σε οικογενειακό επίπεδο και λόγο περιορισμένου όγκου παραγωγής δεν έχουν την Δυνατότητα να το κάνουν οι ίδιοι τους.
Την Ανάδειξη των Ελληνικών Παραδοσιακών Προϊόντων της Χώρας μας με τρόπους σύγχρονους που έχουν ως αποτέλεσμα να φτάσουν με ποικίλους τρόπους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι τους Πληθυσμού της Χώρας μας.
Την σωστή προβολή καθώς και ενδυνάμωση των Ελλήνων παραγωγών που εξάγουν τα προϊόντα τους λόγο περιορισμένης διάθεσης στην εγχώρια αγορά με αποτέλεσμα να στερούν από την Χώρα μας ένα μεγάλο εύρος από τα καλύτερά της προϊόντα.
Την Απευθείας Παράδοση όλων αυτών των κορυφαίων ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ προϊόντων απευθείας στην Πόρτα τους Ελληνικού Νοικοκυριού.
Όραμα

Με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες ενός νοικοκυριού και του κόστους συντήρησης του, δημιουργήσαμε τη Νέα Γη για να διαφοροποιήσουμε την κατάσταση προς όφελος τόσο του τελικού καταναλωτή όσο και του παραγωγού. Δημιουργούμε μία προσωπική σχέση του καταναλωτή με τον παραγωγό δίνοντας του την Ευκαιρία μέσα από το προϊόν που αγοράζει να γνωρίσει τον παραγωγό – καλλιεργητή και να μάθει για τη διαδικασία καλλιέργειας του προϊόντος, από το όργωμα του Χωραφιού μέχρι και την Συλλογή της Συγκομιδής και την παράδοση στη πόρτα του.

Όραμα μας είναι ΛΟΙΠΟΝ να είναι ΟΛΟΙ κερδισμένοι, ΟΛΟΙ χαρούμενοι, ΟΛΟΙ μαζί με ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ το ΚΟΙΝΟ και αμφίδρομο ΟΦΕΛΟΣ. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η αλληλεγγύη και το ενδιαφέρον είναι η λύση για ένα καλύτερο αύριο.

Νέα Γη Κοιν.Σ.Επ.Π.Ε
Αγροτική Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για τη
Διάδοση Προϊόντων της Ελληνικής Γης
Αρ. Αδείας : 9543/13
Α.Φ.Μ : 997598329
http://www.neagi.gr

Did you like this? Share it: