Νικάνδρη

Η  “Νικάνδρη-Πολιτιστική Δράση-ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.”, έχει στόχο να συμβάλει (κατά τις δυνάμεις του) στην πολιτιστική και οικονομική πρόοδο της Νάξου και στην αξιοποίηση νέων ανθρώπων για περιορισμό της ανεργίας.

Πρόεδρος και υπεύθυνος επικοινωνίας της προσπάθειας αυτής είναι ο φιλόλογος, Γιάννης Λογαράς και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 6983.167.196 και  22850-24112.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Did you like this? Share it:

Share This Post