Οασις

Η «ΟΑΣΙΣ» αποτελεί μια καινοτόμο προσπάθεια αφού είναι ο μοναδικός φορέας υποστήριξης στο χώρο των εξαρτήσεων, που δημιουργήθηκε από πρώην χρήστες και μέλη των οικογενειών τους. Σήμερα, μετά από 12 χρόνια λειτουργίας και περίπου 3500 ευεργετηθέντες (εξαρτημένους και συνεξαρτημένους) από το έργο της «ΟΑΣΙΣ», οι άνθρωποί της αποφάσισαν να προχωρήσουν στη δημιουργία της πρώτης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για την Ένταξη στην Αγορά Εργασίας ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με το Νόμο 4019/2011.

Πώς και γιατί δημιουργήθηκε η ΚΟΙΝΣΕΠ; Η επιθυμία και η ευαισθησία των ανθρώπων που έχουν την εμπειρία του προβλήματος της εξάρτησης και των εθισμών καθώς και τις συνέπειες αυτών, είτε προσωπικά είτε μέσω οικογενειακών ή φιλικών καταστάσεων, οδήγησε στη δημιουργία της ΚΟΙΝΣΕΠ «ΟΑΣΙΣ» με σκοπό να γίνει πιο ομαλή η ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην κοινωνία, αλλά και για υπάρχει πλέον δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με παρόμοιες ομάδες/πρωτοβουλίες από το εξωτερικό. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η εξασφάλιση της εργασίας, για ανθρώπους που δεν έχουν εργασιακή εμπειρία ή έχουν μείνει εκτός του συστήματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην κοινωνική επανένταξη και μειώνει αισθητά την επικινδυνότητα του υποτροπιασμού.

Μοσκώφ 12 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-508598
Κινητό : 6944-318118
Φαξ: 2310-508599

Did you like this? Share it: