Οξυγόνο

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΟΞΥΓΟΝΟ, με τον διακριτικό τίτλο Ο2 ΚοινΣΕπ, επιδιώκει το συλλογικό όφελος μέσα από τον σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, στην οικονομία.

Η Ο2 ΚοινΣΕπ εδρεύει στην Ξάνθη αλλά οι δράσεις της αφορούν το σύνολο των τοπικών και περιφερειακών κοινωνιών, κατ’ αρχήν στην Ελλάδα και στη συνέχεια στο εξωτερικό.

Τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες που προάγουν την κοινωνική συνείδηση, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, σχεδιάζονται και εφαρμόζονται με μεράκι από ανθρώπους με αναπτυξιακό όραμα, επιστημονική γνώση, επαγγελματική εμπειρία και προσανατολισμό στην αποτελεσματικότητα.

Η ΚοινΣΕπ ΟΞΥΓΟΝΟ (Ο2 ΚοινΣΕπ) αναπτύσσει δράσεις ενίσχυσης και αξιοποίησης του πολύτιμου κοινωνικού κεφαλαίου.

Αποστολή της Ο2 ΚοινΣΕπ είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση πολιτών και φορέων στην διαμόρφωση δυναμικών και αναπτυξιακά ανταγωνιστικών κοινωνιών, μέσα από καινοτόμα μοντέλα κατανόησης, διασύνδεσης και συνεργασίας.

https://www.facebook.com/pg/o2koinsep
Π. Κυρίλλου 3Α Ξάνθη
Κλήση 2541 304304

Did you like this? Share it: