Ορεινή

Η Ορεινή είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) που ιδρύθηκε το 2015, από μία ομάδα δημιουργικών ανθρώπων ευαισθητοποιημένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, με όραμα να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ευαισθητοποίηση/ενημέρωση των Πολιτών/Δημοτών, στη φιλοσοφία της Ιεράρχησης της διαχείρισης αποβλήτων/απορριμμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην Πρόληψη και την Επαναχρησιμοποίηση, δημιουργώντας έτσι κοινωνική αξία για όλους.

Αποστολή της Ορεινής είναι να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη σύγχρονης νοοτροπίας για την διαχείριση να υλοποιήσει με καινοτόμες ιδέες και δράσεις το πρώτο “Πράσινο Σημείο” στην Ελλάδα.

Η Ορεινή, βασιζόμενη στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καινοτομεί προσφέροντας μοναδικές υπηρεσίες για τα ελληνικά δεδομένα προς ΟΤΑ, Φορείς και επιχειρήσεις, προωθώντας παράλληλα την οικολογική ευαισθησία και συμπεριφορά, και δημιουργώντας αξία και όφελος για την κοινωνία μας.

Από την εν λόγω σχετική νομοθεσία συμπεραίνουμε ότι υπάρχει νομική υποχρέωση για επίτευξη σημαντικών ποσοτικών στόχων για την αξιοποίηση, την ανακύκλωση, την διαλογή και την εκτροπής υλικών και ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα) από την ταφή μέχρι το 2020.

Επίσης επιτυγχάνεται μία σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων.

http://oreini.gr
Αργυρό Πηγάδι Δήμου Θέρμου
e-mail: info@oreini.gr
Τηλ: 697 4517901

Did you like this? Share it: