Παντοκρατωρ

Απόφοιτοι και επιστήμονες του τμήματος διαχείρισης των εκκλησιαστικών κειμήλιων , και με την επιστημονική αρωγή του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας, δημιούργησαν την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “Παντοκράτωρ”. οπού ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια πρωτοβουλία εφαρμοσμένης κοινωνικής καινοτομίας.

Με κεντρικό στόχο την εξασφάλιση ευκαιριών ποιοτικής απασχόλησης και την ανάσχεση του φαινομένου της διαρροής πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό (brain drain),και την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, η ΚΟΙΝΣΕΠ “ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ” υλοποιεί ένα φιλόδοξο επιχειρηματικό πλάνο σε τομείς υπηρεσιών με μεγάλη προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας.

Ο χώρος του πολιτισμού, της αποκατάστασης και ανάδειξης του πλούσιου πολιτισμικού και θρησκευτικού αποθέματος, η τεκμηρίωση και η έρευνα σχετικά με τα εκκλησιαστικά κειμήλια και μνημεία, οι καινοτόμες τεχνολογικές διατάξεις και η διαμόρφωση νέων ψηφιακών μεθοδολογιών, η ανάπτυξη καινοτόμων τοπικών και περιφερειακών δράσεων παιδείας και πολιτισμού και πλήθος άλλων συναφών πεδίων βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος, αποτελώντας το βασικό κίνητρο της κοινωνικής επιχείρησης.

Πλεονεκτήματα της προσπάθειας αυτής είναι η ισορροπημένη και εγκάρδια σχέση- συνεργασία με τον χώρο της Εκκλησίας καθώς και τους φορείς που την ενισχύουν λ.χ. Πολιτιστικοί σύλλογοι, ευρωπαϊκά και περιφερειακά προγράμματα κ.α. Επιπλέον, τα εφόδια που δόθηκαν από το τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων με εργαστηριακά μαθήματα που σκοπό έχουν την κατάρτιση των φοιτητών σε επιστημονικά έμπειρους διαχειριστές με πεδία εξειδίκευσης όπως αυτό της συντήρησης εικόνας, αποκατάσταση βιβλίων – κωδίκων – εγγράφων, συντήρησης εκκλησιαστικής μικροτεχνίας και υφάσματος , ψηφιοποίηση και ανάλυση εικόνας κ.α.

Αποσκοπούμε το έργο μας να αποτελέσει μια ορατή παρότρυνση προς τις σχολάζουσες δυνάμεις της επιχειρηματικής φιλανθρωπίας (venture philanthropy) και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (social entrepreneurship) στη χώρα μας. Στην προσπάθειά μας αυτή για την υλοποίηση της συντήρησης, διατήρησης, αποκατάστασης, διαχείρισης, ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης της υλικής και άυλης κληρονομιάς προσφέρουμε μια εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και εκπόνηση θεματικών μελετών για εύρεση πόρων και χρηματοδοτήσεων, για πλήθος πρωτοβουλιών ανάδειξης των εκκλησιαστικών κειμηλίων και κτηρίων, καθώς και για ευρύτερους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ έχει ως στόχο την διαχείριση, την προστασία , την διάσωση και την αποκατάσταση των κειμηλίων που βρίσκονται κυρίως σε ναούς, μοναστήρια, ξωκλήσια. Μοναδικό μας μέλημα είναι να αναδειχτούν και να προστατευτούν από περιβαλλοντικούς, βιολογικούς και ανθρώπινους παράγοντες και μη.

Δωδεκανήσου 22
ΤΚ 54626 Θεσσαλονίκη
T: 2313058555
Κ: 6978435377
W: http://pantokrator.com.gr/\
E: info@pantokrator.com.gr

Did you like this? Share it: