Παροίνιος Ωδή Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αθήνα 06/03/2018

Προς : Όλα τα μέλη της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Παροίνιος Ωδή

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κύριοι,

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Παροίνιος Ωδή και διαχειριστής αυτής, Νικολάου Αναστασία σε εφαρμογή του άρθρου 14 και σε συνδυασμό με τις παραγράφους 2 και 4 του ίδου άρθρου του ισχύοντος καταστατικού,

Συγκαλεί

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη, την Τετάρτη 14/03/2018, στην έδρα της, επί της οδού Αγίου Χαραλάμπους 1, Αθήνα και ώρα ενάρξεως την 12:00 πμ, με θέματα Ημερησίας Διάταξης τα κάτωθι:

  • Αποδοχή Εισόδου Νέων Μελών
  • Αποδοχή Αποχώρησης Μελών
  • Εκλογή Νέας Διοικούσας Επιτροπής
  • Τροποποίηση Καταστατικού

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Νικολάου Αναστασίου

Did you like this? Share it: