Πλάι σου

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής Φροντίδας Θεσσαλονίκης «Πλάι σου» ιδρύθηκε από 40 άνεργες γυναίκες που συμμετείχαν ως ωφελούμενες στη Πράξη «ΓΛΑΥΚΗ» που χρηματοδοτήθηκε από τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας/ ΤοπΣα».

Η Κοιν.Σ.Επ. «Πλάι σου» λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011 και είναι ενταγμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπ. Εργασίας & Κ.Α. Γενικότερα, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας που ελέγχονται από τα μέλη τους και σκοπός τους είναι όχι η επίτευξη κέρδους αλλά η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους, η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων και η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη 546 27, Ελλάδα
Τηλ: 6932319379, 6977187097
2310533227 E-mail: plaisou.koinsep@gmail.com
http://plaisou.wordpress.com/
https://www.facebook.com/plaisou.gr

Did you like this? Share it: