Πολύμορφη

Η υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝωνική Συνεταιριστική ΕΠιχείριση συλλογικού και παραγωγικού σκοπού με την προσεχή επωνυμία «Πολύμορφη» στόχο έχει τη δημιουργία ενός πολυμορφικού, επισκέψιμου, αγροτικού πάρκου στο Νέο Πετρίτσι Σερρών με σκοπό την επιδίωξη συλλογικού οφέλους και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της εκπαίδευσης, μετάδοσης αξιών και της ενδυνάμωσης της αγροτικής ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα σκοπός μας είναι:

– διαμόρφωση εργαστηρίου με σκοπό την επεξεργασία και τυποποίηση αρωματικών φυτών και βοτάνων

– τμήματα παραδοσιακών τεχνών και παραδόσεων όπως παραδοσιακό κέντημα, γλυπτική, ξυλουργική, ξυλογλυπτική, χαρακτική κ.α.

– τμήματα συμβουλευτικής αγροτών όπως:
• διαφύλαξη και διάδοση των αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
• διαφύλαξη της αγροδιατροφικής αλυσίδας
• περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

– υπηρεσίες συσκευασίας προϊόντων μικροπαραγωγών της περιοχής με τη χρήση της ετικέτας του συνεταιρισμού

– μεταποίηση αρωματικών φυτών και βοτάνων, μεταποίηση τους σε καινοτόμα προϊόντα, και προώθηση τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

– διαμόρφωση επισκέψιμου βοτανόκηπου. Τα σεμινάρια βοτανολογίας-βοτανοθεραπείας, ειδικού και τουριστικού ενδιαφέροντος για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου όπως δημοτικά σχολεία θα είναι δωρεάν.

– διαμόρφωση εργαστηρίου για παραδοσιακές χειροποίητες βοτανοδημιουργίες

– βοτανολειτουργικά τρόφιμα. Ο συνεταιρισμός θα συνεργαστεί με ερευνητικά ιδρύματα και εργαστήρια που διαθέτουν τόσο το εξειδικευμένο προσωπικό όσο και τις αναγκαίες πιστοποιήσεις για να υλοποιήσει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο νέες καινοτόμες ιδέες και προϊόντα.

– παραγωγή οικοτεχνικών προϊόντων, όπως κρέμες, σαπούνια, χειροτεχνικά προϊόντα (κεραμικά, διακοσμητικά) και γενικότερα σκευάσματα φυτικής προέλευσης για προώθησή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

– δημιουργία μαθητικών και τουριστικών οικολογικών και εικαστικών δράσεων

– διαμόρφωση πολιτιστικού πολυχώρου.

Υπεύθυνος: Στυλιανή Προφυλλίδου
Πόλη: Νέο Πετρίτσι, 62043
Τηλέφωνο: 6946 989 899
Email: info@polimorfi.com
http://www.polimorfi.com

Did you like this? Share it: