Πράσινες Διαδρομές

“Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, τον Αειφόρο Θεματικό Τουρισμό και τις Πράσινες Μεταφορές

Πράσινες Διαδρομές

Υπηρεσίες σχεδιασμού, μελέτης και χάραξης ποδηλατικών διαδρομών στην πόλη και την ύπαιθρο, δημοτικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές ποδηλατικές διαδρομές με βάση ευρωπαϊκά κριτήρια ποδηλατικών διαδρομών (π.χ. EuroVelo)

Υπηρεσίες σχεδιασμού, μελέτης και χάραξης «πράσινων διαδρομών» ή μονοπατιών, που προορίζονται για μη-μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς, για χρήση από πεζούς, ΑΜΕΑ και ποδηλάτες σε αυτόνομες διαδρομές, όπως εγκαταλελειμμένες σιδηροδρομικές γραμμές, αρχαία δρομολόγια ιστορικής σημασίας σε αστικές ή αγροτικές περιοχές.

Ποδηλατικά Προγράμματα

Οργάνωση προγραμμάτων ποδηλασίας για Θαλάσσιο Τουρισμό (Nautical Tourism), Πολιτιστικό Τουρισμό (Cultural Tourism), Γαστρονομικό Τουρισμό (Culinary Tourism), Τουρισμό Υπαίθρου (Rural) και Περιηγητικό Τουρισμός (Touring), Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας (Wellness), Συνεδριακό – Επαγγελματικό Τουρισμός (Meetings), Τουρισμό Πόλεων (City Breaks) και Τουρισμό Πολυτελείας (Luxury)

Οργάνωση προγραμμάτων ποδηλασίας για ΑΜΕΑ.
Υπηρεσίες συνοδείας και υποστήριξης ποδηλατικού τουρισμού
Υπηρεσίες υποστηρικτικής συνοδείας για ΑΜΕΑ.
Οργάνωση προγραμμάτων ποδηλασίας για περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Οργάνωση προγραμμάτων ποδηλασίας για άτομα με προβλήματα υγείας (πχ. παχυσαρκία, οστεοπόρωση, καρδιαγγειακές νόσους κά)
Οργάνωση προγραμμάτων για ποδήλατο στην εργασία
Οργάνωση προγραμμάτων για ποδήλατο στο σχολείο”

Στοιχεία επικοινωνίας:
Πτολεμαίων 29Α, T.K. 546 30 Θεσσαλονίκη
τηλ: 6936 888967 Email: greenwayscoop@gmail.com
http://www.greenwayscoop.gr/
https://www.facebook.com/pages/Πράσινες-Διαδρομές-Greenways/174262112770024

Did you like this? Share it: