Προοπτική

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με έδρα την Ιεράπετρα Κρήτης.

Τηλέφωνο 2842 026356
Email prooptik@otenet.gr
https://www.facebook.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Did you like this? Share it:

Share This Post