Προσεχώς

Ως «Προσεχώς» είμαστε μία συνέλευση ατόμων με κοινές αρχές και προβληματισμούς. Μέσα από ένα πωλητήριο κυρίως μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ταυτότητα του παραγωγού και βασιζόμαστε στις αρχές του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου. Στο καφενείο – χώρο ενημέρωσης, ανταλλαγής ιδεών, γνώσεων και δεξιοτήτων, θέλουμε να δημιουργήσουμε μία βάση δράσης και δραστηριοποίησης με κοινωνική και περιβαλλοντική κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε απαραίτητο να αποτελούμε μία ανοιχτή δομή για όποιον μοιράζεται τις αρχές και τους στόχους μας και όπως εκφράζεται και από το όνομά μας, να εξελισσόμαστε έως ότου ικανοποιηθούν και οι πιο τρελές μας ιδέες.

Στην πράξη .

Η νομική μορφή που κρίναμε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις αρχές μας και μας διευκολύνει στη δράση μας είναι αυτή των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, αφού μέσα από αυτή εξ ορισμού

– προσδιορίζεται αυστηρά η διανομή των κερδών, σε αποθεματικό (5%), επιβράβευση εργαζομένων (35%) και στις περεταίρω δράσεις για την επίτευξη των στόχων του συνεταιρισμού (60%), υποστηρίζοντας έτσι τις δράσεις για το συλλογικό όφελος και όχι τη σώρευση κεφαλαίων,

– μπορεί να αποζημιωθεί η εργασία των μελών, αλλά από μόνη της η ιδιότητα του μέλους δεν παρέχει δικαίωμα στα κέρδη,

– οι αποφάσεις παίρνονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών, ορίζοντας μάλιστα και τυπικά την ίση μεταχείρισή τους ανεξαρτήτως αριθμού συνεταιριστικών μερίδων (αρχή «ένας εταίρος μία ψήφος»).

Μέσα αλλά και πέρα από το πλαίσιο αυτό, λοιπόν, χωρίς εργοδότες και εργαζομένους, με αποφάσεις που λαμβάνονται ομόφωνα σε μία συνέλευση ανοιχτή για όποιον ενδιαφέρεται, η λειτουργία του «Προσεχώς» βασίζεται στην αξία της άποψης του κάθε μέλους, την ισοτιμία ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τη σημασία αλληλεπίδρασης, μετάδοσης, έκθεσης κάθε ιδέας και ομάδας.

Καλαμάτα
Σφακτηρίας 10 & Πολυβίου
comingsoongr@gmail.com
τηλ 2721 402442

Did you like this? Share it: