Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της ΚοινΣΕπ Gustus

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της ΚοινΣΕπ Gustus που θα πραγματοποιηθεί στις 06/03/2018 στην έδρα της και περί ώρας 18:25, μετά από πρόσκληση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της «ΚοινΣΕπ Gustus», η οποία αποτελείται από τους: Γαλάτη Φλώρα, Σταυρίδη Αλέξανδρο Βασίλειο, Ιωάννη Ταμπάρη , Χρύσα Νικηφόρου και Βασιλική Μέντη, η οποία βρίσκεται στα Αρφαρά στον Ν. Μεσσηνίας.

1. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
2. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017, ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Did you like this? Share it: