Πύλη Ροών

Η δημιουργία της «Κοιν.Σ.Επ Πύλη Ροών» είναι η απόρροια της δραστηριοποίησης των ιδρυτικών της μελών και του αρχικού πυρήνα αυτών, τα οποία συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα πλαίσια του προγράμματος που συμμετείχε ο Δήμος Πύλης και της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Σκοπός της «Κοιν.Σ.Επ Πύλη Ροών» είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Ειδικότερα σκοπός της «Κοιν.Σ.Επ Πύλη Ροών» είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας ( πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση του προβλήματος της ανεργίας, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και παράλληλα της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Βάσει του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού που έχει εκπονηθεί από τα μέλη της, η «Κοιν.Σ.Επ Πύλη Ροών» θα αναπτύξει δραστηριότητες στους παρακάτω τομείς:

α) Αγροδιατροφικός τομέας, β)Τουριστικός τομέας, γ)Πολιτιστικός και Δημιουργικός τομέας και δ)Κατασκευές.

Καλούμε τους δημότες του Δήμου Πύλης αλλά και του συνόλου της Περιφέρειας Τρικάλων, τις Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές, τους ανέργους, τους επαγγελματίες της περιοχής και της Περιφέρειας και όλους όσους πιστεύουν στην Κοινωνική Αλληλεγγύη και την Κοινωνική Οικονομία να στηρίξουν ενεργά την προσπάθεια αυτή.

Για επικοινωνία
Email: malandrinosc@yahoo.gr

Did you like this? Share it: